Konstrukce a oprava elektronického modulu LG WD-80160 Intellowasher s motorem poháněným kolektorem

CM „LG WD 80160“ má dva elektronické moduly. Řídicí a zobrazovací deska a hlavní modul. Hlavní modul má různé varianty, například 6871EN1032D a ELAN-PJT6870EC9090-1. Tyto moduly se liší především uspořádáním a označením elektronických součástek, existují také drobné rozdíly. Podívejme se na příkladu ELAN-PJT6870EC9090-1 na jeho zapojení a typické závady.ELAN-PJT6870EC9090-1 je funkčně stejný jako produkty jiných výrobců. Terminál má však také své vlastní vlastnosti, které jsou popsány níže.

Vzhled elektronického modulu ELAN-PJT6870EC9090-1 je znázorněn na obr. 1.

Vnější zapojení modulu je znázorněno na obr. 2. Je třeba poznamenat, že schéma na tomto obrázku představuje schéma zapojení týkající se jiné verze modulu.

Jedním z rozdílů je přiřazení pinů konektoru NA (NA6), které je uvedeno v tabulce níže.

Umístění a označení hlavních částí karty ELAN-PJT6870EC9090-1 je znázorněno na obrázku 2. 3 (horní strana) a 4 (zadní strana).

Rádi bychom upozornili, že přiřazení vnějších konektorů modulu nebude posuzováno samostatně, protože tato informace je graficky znázorněna na obr. 2 и 3.Hlavní funkce elektronického moduluElektronický modul má tyto hlavní funkce:- komunikace s displejem a řídicí deskou;- kontrola hladiny vody v nádrži (ovládacími prvky jsou přívodní ventily a vypouštěcí čerpadlo; kontrolní funkci plní snímač hladiny);

Přiřazení kolíků NA(NA6) pro různé verze základního modulu CM „LG WD 80160“

Kontaktní číslo Přiřazení pinů pro modul 6871EN1032D ELAN-PJT6870EC9090-1
1 Obecné Vstup pro připojení teplotního čidla
2 3 Vstup pro tachometr Vstupy snímače hladiny vody
4 Vstup pro připojení teplotního čidla Vstup snímače tachometru
5 6 Vstup pro připojení snímače hladiny vody Obecné

Uveďme základní prvky a součásti modulu, zvažme jejich účel a řetězec klíčových signálů. Základní elektrická schémata Schémata základních komponent modulu jsou znázorněna na obr. 5-7 a obr. 10-14.

Modul obsahuje následující prvky a jednotky:- mikroprocesor IC1 typu TMR87RM41F od společnosti TOSHIBA Jedná se o hlavní řídicí prvek modulu. Mikroprocesor má 8bitové jádro, vestavěnou paměť RAM o velikosti 1 kbajtu a 32 kbajtů ROM, dále 10bitový 16kanálový ADC, 2kanálový PWM, 16bitové a 8bitové časovače, watchdog atd. Je uložen v 64pinovém pouzdře QFP64-P-1420-1.00А. Funkčnost mikroprocesoru v uvažovaném modulu zajišťuje obvod počátečního resetu na IC8 typu 7042AP (jeho výstup je připojen na piny. 23 IC1), 8 MHz CRT krystalový rezonátor (připojený na pin. 24, 25 IC1) a taktovací zesilovač 100 Hz na tranzistoru Q91 (výstup tohoto stupně je připojen na pin. 11 IC1, vstupní signál je odebírán z diodového můstku D81-D84).Všimněte si, že v závislosti na softwaru uloženém v masce ROM procesoru se může účel některých jeho pinů lišit. Přiřazení pinů procesoru bude podrobněji popsáno při pohledu na hlavní obvody modulu.- 93C46 EEPROM Čip je uspořádán 64×16 bitů, je zabudován v pouzdře SOIC-8 a komunikuje s mikroprocesorem prostřednictvím čtyřvodičové sériové sběrnice. Paměťový čip slouží k ukládání různých servisních údajů (např. zaznamenaných chybových kódů nebo průběžných údajů o operacích zvoleného mycího programu), takže v případě jeho výměny lze nainstalovat novou paměť EEPROM bez firmwaru (s kódy FF).- Napájecí zdroj (PI) (viz příručka). obr. 6) je určen pro generování stejnosměrných napětí 16 V (nestabilizovaných), 5 a 12 V (stabilizovaných), jakož i pulzních napětí o frekvenci 100 Hz pro taktování vnitřních časovačů v mikroprocesoru IC1. Napájecí zdroj se skládá z následujících prvků: výkonový transformátor (TRANS). Na jeho sekundární straně vzniká střídavé napětí 16 V; usměrňovač a filtr ( D81.D85, R84, C82, C84);

READ  Řídicí jednotka Indesit iwsb 5085

How to replace LG Digital Selector Circuit Board. FAST & EASY!

AVR a filtr 12V (IC7 7812 a C82); AVR a filtr 5V (IC6 7805, C81,CE81).

Nalezené servisní příručky (107 výsledků)

Komentáře k modelu prodejce Stáhnout CD
LG WD(M)-126(8)0F(H)D Servisní příručka LG WD(M)-146(8)5F(H)D Stáhnout
LG WD(M)-126(8)5F(H)D Servisní příručka LG WD(M)-146(8)5F(H)D Stáhnout
LG WD(M)-1270(5)F(H)B Servisní příručka LG WD(M)-1070(5)F(H)(B), WD(M)-1074(6)F(H)B, WD(M)-1170(5)F(H)(B), WD(M)-1174F(H)(B), WD(M)-1270(5)F(H)B, WD(M)-1274(6)F(H)(B), WD(M)-1) Stáhnout
LG WD(M)-1274(6)F(H)(B) Servisní příručka LG WD(M)-1070(5)F(H)(B), WD(M)-1074(6)F(H)B, WD(M)-1170(5)F(H)(B), WD(M)-1174F(H)(B), WD(M)-1270(5)F(H)B, WD(M)-1274(6)F(H)(B), WD(M)-1 Stáhnout
LG WD(M)-13400(5)TB Servisní příručka LG AWD-14400TB, WD(M)-10400(5)TB, WD(M)-10401(6)TB, WD(M)-11400(5)TB, WD(M)-11401(6)TB, WD(M)-12400(5)TB, WD(M)-12401(6)TB, WD(M)-13400TB Stáhnout
LG WD(M)-13401(6)TB Servisní příručka LG AWD-14400TB, WD(M)-10400(5)TB, WD(M)-10401(6)TB, WD(M)-11400(5)TB, WD(M)-11401(6)TB, WD(M)-12400(5)TB, WD(M)-12401(6)TB, WD(M)-13400 Stáhnout
LG WD(M)-1370(5)F(H)B Servisní příručka LG WD(M)-1070(5)F(H)(B), WD(M)-1074(6)F(H)B, WD(M)-1170(5)F(H)(B), WD(M)-1174F(H)(B), WD(M)-1270(5)F(H)B, WD(M)-1274(6)F(H)(B), WD(M)-1 Stáhnout
LG WD(M)-1374(6)F(H)B Servisní příručka LG WD(M)-1070(5)F(H)(B), WD(M)-1074(6)F(H)B, WD(M)-1170(5)F(H)(B), WD(M)-1174F(H)(B), WD(M)-1270(5)F(H)B, WD(M)-1274(6)F(H)(B), WD(M)-1 Stáhnout z
LG WD(M)-14400(5)TB Servisní příručka LG AWD-14400TB, WD(M)-10400(5)TB, WD(M)-10401(6)TB, WD(M)-11400(5)TB, WD(M)-11401(6)TB, WD(M)-12400(5)TB, WD(M)-12401(6)TB, WD(M)-13400F Stáhnout z
LG WD(M)-14401(6)TB Servisní příručka LG AWD-14400TB, WD(M)-10400(5)TB, WD(M)-10401(6)TB, WD(M)-11400(5)TB, WD(M)-11401(6)TB, WD(M)-12400(5)TB, WD(M)-12401(6)TB, WD(M)-13400 Stáhnout
LG WD(M)-146(8)0F(H)D Servisní příručka LG WD(M)-146(8)5F(H)D Stáhnout z
LG WD(M)-146(8)5F(H)D Servisní příručka LG WD(M)-146(8)5F(H)D Stáhnout
LG WD(M)-65130F Servisní příručka LG WD(M)-10130(5)F, WD(M)-10131F, WD(M)-65130F, WD(M)-80130F Stáhnout z
LG WD(M)-80130F Servisní příručka LG WD(M)-10130(5)F, WD(M)-10131F, WD(M)-65130F, WD(M)-80130F Stáhnout
LG WD(M)-8070F(H)(B) Servisní příručka LG WD(M)-1070(5)F(H)(B), WD(M)-1074(6)F(H)B, WD(M)-1170(5)F(H)(B), WD(M)-1174F(H)(B), WD(M)-1270(5)F(H)B, WD(M)-1274(6)F(H)(B), WD(M)-1) Stáhnout z
LG WD(M)-8074F(H)B Servisní příručka LG WD(M)-1070(5)F(H)(B), WD(M)-1074(6)F(H)B, WD(M)-1170(5)F(H)(B), WD(M)-1174F(H)(B), WD(M)-1270(5)F(H)B, WD(M)-1274(6)F(H)(B), WD(M)-1 Stáhnout
LG WD-1(0~9)ND(K)TD(K)FD(K) Servisní příručka LG WD-1(0~9)ND(K)TD(K)FD(K) Stáhnout
LG WD-1807T Servisní příručka LG WD-1807T Stáhnout
LG WD-102(4)(5)F(H)(B) Servisní příručka LG WD-102(4)(5)F(H)(B), WD-102(4)1(5)W(F)(H), WD-1041(3)F(H)(B), WD-1042F(H)(B), WD-1223(5)F(H)(B), WD-1243(5)F(H)(B), WD-803(4)0(W)(F) Stáhnout
LG WD-102(4)1(5)W(F)(H) Servisní příručka LG WD-102(4)4(5)F(H)(B), WD-102(4)1(5)W(F)(H), WD-1041(3)F(H)(B), WD-1042F(H)(B), WD-1223(5)F(H)(B), WD-1243(5)F(H)(B), WD-803(4)0(W)(F) Stáhnout z

Jaké informace naleznete v servisní příručce? Servisní příručka obsahuje informace týkající se servisu a drobných oprav vozidla. Servisní příručku k zařízení zpravidla dostanete při jeho koupi. Existuje také mnoho online zdrojů, které poskytují návody pro různé značky a modely zařízení.

Co jsou schémata zapojení? Elektroinstalační schémata a schémata zapojení jsou nedílnou součástí elektrotechnického průmyslu, protože poskytují obrazový popis konstrukce spotřebičů. Schémata jsou potřebná pro servis a opravy různých typů zařízení a elektromechanických systémů.

Používání příruček pro opravy (návodů). Příručky pro opravy tohoto nebo jiného spotřebiče obvykle vydávají nezávislí vydavatelé, kteří nejsou spojeni s oficiálními výrobci zařízení. Nejedná se o návody, které byly původně dodány se spotřebičem. Přestože informace obsažené v příručkách pro opravy jsou obecně podobné informacím v běžných návodech k použití, existují mezi těmito dokumenty zřetelné rozdíly. Pravdou je, že naše příručky pro opravy nám poskytují mnohem podrobnější, komplexnější a specifičtější informace.

READ  Jak odstředit pračku LG

Příčiny rozbití řídicího modulu pračky a jeho oprava

Některé moderní značky mají autodiagnostický režim, ale nikdo vám stoprocentně nezaručí jeho správnou funkci. Stroj můžete sami rozebrat a dostat se k poškozené části. Budete potřebovat řídicí obvod, multimetr a počítač. Ale ani kvalifikovaný technik ne vždy správně přepájet (některé programy nelze spustit, a ty stávající neodpovídají daným číslům), nemluvě o tom, že čas a peníze budou zbytečně vynaloženy.

Jak zjistit, zda je řídicí deska vadná??

Pokud se objeví následující příznaky, problém je pravděpodobně v elektronickém mechanismu:

 • Cyklus odstřeďování nefunguje
 • Zobrazí se chybový kód modulu
 • Předčasné vypouštění přístroje
 • Praní se nezastaví
 • Neschopnost zahájit některé programy
 • nestabilní motor (příliš rychlý nebo příliš pomalý)
 • Neohřívání/přehřívání vody

Chyba OE. problémy s odvodněním

Při praní se na samém konci procesu může na obrazovce pračky LG objevit chyba OE, což znamená, že došlo k problému s vypouštěním vody z nádržky. Spotřebič není schopen odvádět zbytkovou kapalinu z bubnu. Chybná čerpadla, vadné snímače hladiny vody nebo dokonce ucpané vsuvky mohou způsobit tyto poruchy.

Nejdříve je třeba odstranit vodu z nádrže pomocí vypouštěcího sítka na spodní straně stroje. Poté zkontrolujte, zda není vypouštěcí hadice ucpaná nebo zalomená. Je také vhodné zkontrolovat, zda není ucpaný odtok a filtr čerpadla. Problém můžete také zkusit vyřešit před vypouštěním vody odpojením pračky od elektrické sítě na 10-20 minut. to pomůže vyřešit problém spojený s poruchou elektronické desky.

Řídicí deska pračky LG selhala: jak se to projevuje

Řídicí jednotka pračky LG je nejsložitější a nejnákladnější částí spotřebiče, přestože má kompaktní rozměry. Hlavním prvkem je deska s ovládacími segmenty, z nichž každý odpovídá za jiný směr provozu pračky. Koordinuje práci mikroprocesoru celé jednotky. K tomu, aby se pračka „zbláznila“, stačí porucha na desce: začne špatně fungovat.

Vadná řídicí jednotka pračky LG bohužel není tak vzácnou poruchou. Elektronická část je velmi citlivá na kolísání napětí v síti, takže náhlé přepětí může způsobit okamžitou poruchu celé jednotky nebo jednotlivých prvků. Vyhořelou kartu není vždy možné a nutné opravit, můžete pouze zakoupit řídicí modul pro pračku LG.

Příznaky problémů s řídicí deskou

Příčinu vadného modulu může určit pouze odborný technik. Že je řídicí deska pračky LG vadná, však poznáte podle nepřímých příznaků:

 • Indikátory na displeji nepravidelně blikají nebo ovládací panel pračky LG nesvítí;
 • stroj nepracuje správně, ale na displeji se nezobrazí příslušný chybový kód;
 • Praní trvá několikrát déle než obvykle;
 • deska pračky LG „visí“, je možné pokračovat v programu až po vypnutí/zapnutí pračky;
 • pračka nereaguje při volbě programů: nespustí se praní nebo máchání, spotřebič neustále vypouští nebo nenasává vodu atd. п.;
 • Buben se otáčí nepravidelně: nahoru a dolů.

Jak vidíte, modul pračky LG řídí celou jednotku, problém s jednotlivými součástmi se objevuje v závislosti na tom, který prvek desky je poškozen. Pokud je příčina v řídicím modulu, problém bude vyřešen po zakoupení desky na pračce LG a provedení oprav.

READ  Kolik místa potřebujete pro pračku?

Závěr a užitečné video

Výměna dílů pračky je velká zodpovědnost. Aby bylo možné vzít v úvahu všechny nuance a provést práci na „vynikající“, nabízíme ke studiu užitečné informace o nuance montáže a demontáže stroje LG, prezentované ve videu:

Takže jste se seznámili s nejčastějšími poruchami praček LG. Jejich oprava vlastníma rukama není vždy snadná, ale je možná. Zkuste! Hodně štěstí při opravách spotřebičů!

řídicí, jednotka, pračku

Neváhejte zanechat své komentáře, dotazy a fotografie v níže uvedeném formuláři. Povězte nám, jak jste pračku opravili vlastníma rukama. Sdílejte užitečné informace a technologické pokroky, o kterých víte, že budou pro návštěvníky užitečné.

Jak pračka funguje

Co dělá pračka? Do skříně se nalije voda, ohřeje se a roztočí buben plný špinavého prádla. To způsobí, že se prádlo určitým způsobem vyprázdní.

Trochu podrobněji. Po spuštění mycího programu se nejprve otevře přívodní ventil vody. Voda proudí přes dávkovač do nádrže.

Typické závady pračky LG, které se nejčastěji vyskytují během používání, jsou uvedeny v návodu k použití pračky

Důležité části stroje, na které je třeba dávat pozor:

 • Dávkovač. zásuvka na prací prostředky.
 • Nádrž je plastová nádoba, ve které je buben a topné těleso (topné těleso). Je naplněn vodou.
 • Tlakový spínač. nazývaný také tlakový spínač. Hladina vody v pračce hlídá hladinu vody.
 • Topné těleso. trubkový elektrický ohřívač. Ohřívá vodu.

Jakmile je dosaženo požadovaného množství vody, tlakový spínač přeruší průtok vody. Pak se zapne topné těleso. V blízkosti topného tělesa se vždy nachází čidlo teploty vody (termostat). Jakmile ohlásí, že se voda ohřála na správnou teplotu, spustí se motor, který otáčí bubnem.

Ke konci pracího cyklu se spustí čerpadlo, které se obvykle nazývá vypouštěcí čerpadlo. Zde končí „výrobní cyklus“ pračky a začíná přehled typických závad praček značky LG.

řídicí, jednotka, pračku

Uspořádání horizontálně plněné pračky. Chcete-li začít s opravou, musíte se seznámit se všemi částmi

Pracovní plán

Pošlete nám poptávkový formulář prostřednictvím našich webových stránek nebo nám zavolejte. Specialista se domluví na vhodném čase a dni příjezdu technika.

Poté, co provede testování, vypočítá servisní technik náklady a provede opravu.

Televizory.- Chytré telefony a tablety.- Pračky.- Chladničky.- Sušičky.- Trouby.- Televizory OLED.-.- Televizory SUPER UHD (4K).-.- Televizory UHD (4K).-.- Televizory LED (Full HD).-.- Chytré telefony.-.- Nové chytré telefony.-.- Tablety.-.- Standardní pračky.-.- Kompaktní pračky.-.- Super úzké pračky.-.- Pračky s dvojitou náplní.-.- Vícekomorové chladničky.-.- Chladničky Side-by-Side.-.- Chladničky s mrazákem dole.-.- Chladničky s horním mrazicím prostorem.-.- Standardní sušičky prádla.-.- Standardní trouby.-.-

Kliknutím na tlačítko Odeslat souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů a potvrzujete, že jste k tomu plnoletí.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS