Chladničky Samsung řady RL33. Typické závady a způsoby jejich řešení

Mnoho odborníků na servis chladicích zařízení Samsung je dobře obeznámeno s problémy chladniček řady RL33. V tomto článku jsou podrobně popsány některé typické závady těchto zařízení a způsoby jejich odstranění.

mrazicí, komoru, chladničky, samsung

Schéma napájení je znázorněno na obr. 1.

Obr. 1. Schéma napájení chladniček Samsung řady RL33

Skládá se ze síťového transformátoru, usměrňovače a integrovaných regulátorů (vyrobených na integrovaných obvodech typu 7805 a 7812).

Hlavním problémem spojeným s poruchou tohoto napájecího zdroje je porucha regulátoru pro napájecí kanál 12 V. Současně se samozřejmě ztrácí i napájení 5 V. Překvapivě pojistka mezi sekundární stranou transformátoru a vstupem usměrňovacího můstku obvykle nevyhoří. Regulátor napětí 7812 se kvůli zvýšené zátěži přehřívá a časem selže. Nezachrání to ani poměrně masivní chladič namontovaný na skříni. Tento problém lze vyřešit instalací nového chladiče se zvětšenou plochou (plocha musí být alespoň dvakrát větší). Umístění regulátorů napětí na desce je znázorněno na obr. 2.

Obr. 2. Umístění čipů regulátoru napětí na desce elektronického modulu

V zájmu spravedlnosti musíme poznamenat, že za účelem zvýšení spolehlivosti napájecí jednotky a optimalizace rozložení zátěže u mnoha chladniček Samsung jsou výše uvedené napájecí kanály odděleny (napájecí transformátor má dvě samostatná vinutí, z nichž každé slouží k napájení samostatného stabilizátoru).

Běžné poruchy chladniček Samsung

Po ukončení režimu odmrazování se mohou objevit chyby „7“ a „13“ z důvodu časového limitu (80 minut)

Obvykle trvá proces odmrazování asi 10 minut a končí podle teploty senzoru (17 °C)

V případě chyby „7“, „13“ se však funkce odmrazování nespustí normálně a chladnička se odmrazuje přirozeně. V důsledku toho může funkce odmrazování skončit uplynutím časového limitu (80 minut)

Obr. 7 Ukončení rozmrazování podle časového limitu

Zkontrolujte, zda studený vzduch normálně proudí zpod víka výparníku Odstraňte víko výparníku a zkontrolujte pojistku, pojistka musí být připojena k potrubí chladiva

Po odpojení pojistkového konektoru zkontrolujte jeho odpor. Odpor pojistky musí být 1Ω

Obr. 9 Umístění čidla odmrazování

Pokud je pojistka na topné trubce nebo má pojistka odpor 1Ω, izolujte pojistku ochrannou páskou nebo ji vyměňte. Při výměně pojistky nezapomeňte, že pojistka musí být na trubce chladiva a musí být izolována od trubky topení.

Tabulka 1 Značky tepelných pojistek používaných v chladničkách Samsung

Název Typ Model Možná délka náhradního vodiče
Tepelná pojistka DA47-10148D SG626, SG608, SG678 DA47-00095H 220 mm
DA47-10148J RS24, RS25, RS27 DA47-00095E 240 mm
DA47-10148L RS21, RS23, SS20, SS22
DA47-10148K RS24, RS25, RS27 DA47-00095C 320 mm
DA47-10162B RT51E, RT57E
DA47-10162C RT40, RT44 DA47-00095G 300 mm
DA47-10162F RL36, RL39 DA47-00095J 50 mm

Za tímto účelem přepněte do testovacího režimu a v tomto režimu přepněte na režim nuceného odmrazování (režim nuceného odmrazování):

Obr. 10 Servisní režim chladničky Samsung

V tomto režimu (režim Force defrosting) zkontrolujte, zda se topné těleso zahřeje do 5 minut

Obr. 11 Kontrola provozu ohřívače

Pokud se ohřívač v režimu nuceného odmrazování nezapne, zkontrolujte připojení kontaktu a kvalitu pájení na relé (obr.12)

Obr. 12 Kontrola odmrazovacího relé

Pokud je vše v pořádku, odpojte režim nuceného odmrazování a zkontrolujte čidlo odmrazování.

Odpor snímače odmrazování.

Po odpojení konektoru snímače odmrazování zkontrolujte odpor. Autodiagnostická rutina dokáže detekovat zkrat a rozpojený snímač, ale nedetekuje následující 2 případy

a) Chyba vysokého odporu : pokojová teplota čidla.

b) Chyba nízkého odporu : teplota snímače při pokojové teplotě.

Odpor by měl být v souladu s níže uvedenou tabulkou 2, zejména pro nízké teploty.

Tabulka 2 Souvislost mezi teplotou a odporem čidla odmrazování

Temp. (°F) Teplota. (°C) Odpor (kΩ) Napětí (V)
-43.6 -42 98,9 4,54
-41,8 -41 93,7 4,52
-40,0 -40 88,9 4,49
-38,2 -39 84,2 4,47
-36,4 -38 79,8 4,44
-34,6 -37 75,7 4,42
-32,8 -36 71,8 4,39
-31,0 -35 68,2 4,36
-29,2 -34 64,7 4,33
-27,4 -33 61,5 4,30
-25,6 -32 58,4 4,27
-23,8 -31 55,6 4,24
-22,0 -30 52,8 4,20
-20,2 -29 50,2 4,17
-18,4 -28 47,8 4,13
-16,6 -27 45,5 4,10
-14,8 -26 43,3 4,06
-13,0 -25 41,2 4,02
-11,2 -24 39,2 3,99
-9,4 -23 37,4 3,95
-7,6 -22 35,7 3,91
-5,8 -21 34,0 3,86
-4,0 -20 32,4 3,82
-2,2 -19 30,9 3,78
-0,4 -18 29,5 3,73
1,4 -17 28,1 3,69
3,2 -16 26,9 3,64
5,0 -15 25,7 3,60
6,8 -14 24,5 3,55
8,6 -13 23,4 3,50
10,4 -12 22,4 3,46
12,2 -11 21,4 3,41
14,0 -10 20,5 3,36
15,8 -9 19,6 3,31
17,6 -8 18,7 3,26
19,4 -7 17,9 3,21
21,2 -6 17,2 3,16
23,0 -5 16,0 3,11
24,8 -4 15,7 3,06
26,6 -3 15,1 3,01
28,4 -2 14,5 2,96
30,2 -1 13,9 2,90
32,0 13,3 2,85
33,8 1 12,7 2,80
35,6 2 12,2 2,75
37,4 3 11,7 2,70
39,2 4 11,3 2,65
41,0 5 10,8 2,60
42,8 6 10,4 2,55
44,6 7 10,0 2,50
46,4 8 9,6 2,45
48,2 9 9,2 2,40
50,0 10 8,8 2,35
51,8 11 8,5 2,30
53,6 12 8,2 2,25
55,4 13 7,9 2,20
57,2 14 7,6 2,15
59,0 15 7,3 2,10
60,8 16 7,0 2,06
62,6 17 6,7 2,01
64,4 18 6,5 1,97
66,2 19 6,2 1,92
68,0 20 6,01 1,88
69,8 21 5,79 1,83
71,6 22 6,58 1,79
73,4 23 5,38 1,75
75,2 24 5,19 1,71
77,0 25 5,00 1,67
78,8 26 4,82 1,63
80,6 27 4,65 1,59
82,4 28 4,49 1,55
84,2 29 4,33 1,51
86,0 30 4,18 1,47
87,8 31 4,03 1,44
89,6 32 3,89 1,40
91,4 33 3,76 1,37
93,2 34 3,63 1,33
95,0 35 3,51 1,30
96,8 36 3,39 1,27
98,6 37 3,28 1,23
100,4 38 3,17 1,20
102,2 39 3,06 1,17
104,0 40 2,96 1,14
105,8 41 2,86 1,11
107,6 42 2,77 1,09
109,4 43 2,68 1,06
111,2 44 2,59 1,03
113,0 45 2,51 1,00
114,8 46 2,43 0,98
116,6 47 2,35 0,95
118,4 48 2,28 0,93
120,2 49 2,21 0,90
READ  Jak nainstalovat kompresor chladničky ve split systému

Závady chladničky Samsung

Chladnička je technicky složitý spotřebič, který se dříve či později porouchá. Každá porucha má vnější indikace, které umožňují určit typ poruchy.

Nejčastější typy poruch chladniček Samsung

 • Zařízení se nezapne. Pokud má jedna nebo všechny komory vysokou teplotu a kompresor se nespustí, může se jednat o elektrický problém, poruchu samotného kompresoru nebo teplotního čidla.
 • Vysoká teplota. Pokud kompresor v jednotce stále běží, může to být známkou netěsnosti kapilárních trubek nebo netěsnosti dvířek (porucha těsnění).
 • Poleva. To se projevuje hromaděním sněhu v mrazicím prostoru a kondenzací v chladicím prostoru.
 • Ucpaný odvodňovací systém. Projevuje se tvorbou louží pod chladničkou, což snižuje kvalitu chlazení a mražení potravin.

Tyto problémy může vyřešit servisní technik nebo je můžete vyřešit sami. Nejdůležitější je dodržet správný postup.

Oprava chladničky Samsung No Frost vlastníma rukama

Chladnička Samsung No Frost je mimo provoz

Před zahájením opravy této chladničky je nutné pochopit, co systém No Frost představuje, zde je nutné poznamenat, že prakticky všechna zařízení s takovým typem odmrazování, lze opravit stejným způsobem. No Frost znamená v překladu „Žádný mráz“, tedy jak mnozí říkají „suché mrazy“. Princip spočívá v tom, že ventilátor vhání vzduch kolem výparníku mrazničky a tím zajišťuje cirkulaci vzduchu v prostoru chladničky a mrazničky. zjednodušeně řečeno, jedná se o stejný princip jako u klimatizace. Majitelé klimatizačních zařízení vědí, že z těchto domácích spotřebičů neustále odkapává voda, tj. kondenzát z chladiče mrazničky, a právě v tom je rozdíl. na mrazáku se během určité doby nahromadí námraza, zatímco v klimatizaci je systém otevřený a když přestane pracovat, tato námraza se vlivem vnější teploty rozpustí, v chladničce No Frost hraje roli ohřívače odmrazovací ventilátor, který se zapne po určité nastavené době práce motoru. Na fotografii vpravo vidíte námrazu na výparníku, je to důsledek poruchy odmrazovacího systému a nakonec se kvůli této námraze na mrazáku prostor chladničky neochladí, a pokud je námrazy více, neochladí se ani prostor mrazničky. postupně se dostáváme k tématu oprav chladniček Samsung No Frost. Dále se budeme zabývat poruchami a odstraňováním závad u chladicích jednotek s elektronickým a mechanickým systémem odmrazování. Jediné, co bych chtěl k výše uvedenému dodat, je následující. U chladniček se systémem No Frost, ať už se jedná o Samsung nebo jinou značku, je únik freonu velmi vzácný a bez mistra si s tímto problémem neporadíte, proto se dále budeme zabývat poruchami souvisejícími s mechanikou a elektronikou

Opravy Samsung No Frost s mechanickým ovládáním

Nejdříve bych chtěl mluvit o polevě na výparníku mrazničky. Často se stává, že se v chladicí komoře zahřeje, ale v mrazicím oddíle jsou výrobky zmražené, jako by se s chladničkou nic nedělo. Na rozdíl od plačícího systému je v chladničkách No Frost pouze jeden výparník a díky ventilátoru je studený vzduch vháněn do chladicího prostoru, to znamená, že všechny nuance opravy jsou v těchto jednotkách spojeny pouze s mrazničkou, která je zodpovědná za teplotu v chladicí komoře. Nyní odpovím na často kladené otázky, moji zákazníci, Myslím, že je to velmi objasnit mnoho bodů selhání a rozbití

Mám dvoukomorovou chladničku Samsung, která funguje více než 5 let bez jediné poruchy. Naposledy byl rozmrazen před dvěma nebo třemi lety. Právě nedávno přestal chladit horní komoru, kde jsou hlavní produkty, v mrazáku je v pořádku, všechny produkty jsou zmrazené, jako dříve. V okolí není žádný normální automechanik, protože bydlíme na okraji města, 80 km od okresního centra. Technik, který obsluhuje naši obec, řekl, že došlo k úniku freonu a lednici je třeba odvézt do okresního centra. Zkusili jsme ledničku odmrazit a nechali ji 24 hodin s otevřenými dveřmi, ale po zapnutí se situace opakovala. v chladicím prostoru nebyla žádná zima, ale v mrazáku bylo vše v pořádku. Po surfování na webu jsem zjistil, že úniky freonu u jednotek No Frost jsou velmi vzácné a není vůbec cítit. Můžeme vyměnit pouze termostat nebo jiné díly?

Chcete-li zjistit, zda v chladničce Samsung No Frost uniká freon, musíte provést dvě jednoduché věci. Nejprve vyzkoušejte boky chladničky, pokud jsou horké, určitě nedochází k úniku. Za druhé, musíte odmrazit ledničku, a to je místo, kde spousta lidí dělá velkou chybu, takže vám řeknu, co to je. Takové jednotky je nutné odmrazit ne za 12 hodin a ne za 24 hodin, ale alespoň za tři dny a teprve poté zapnout a zjistit, jak bude chladicí jednotka fungovat. Pokud po dvou až třech hodinách nemá chladnička předepsanou teplotu, můžeme hovořit o netěsnosti nebo ucpané kapiláře. Nejprve zkuste boky chladničky, a pokud jsou horké, pak určitě není problém. když už jsme u úniku chladicí kapaliny, tyto chladničky unikají jen zřídka. viz obrázky 2 a 3. Těmito částmi se budeme zabývat

Jak zkontrolovat časovač a čidlo odmrazování u mechanicky ovládané chladničky Samsung

Časovač můžete zkontrolovat přímo na lednici. Za tímto účelem postupujte takto. Na hodinovém strojku je otočný knoflík, kterým lze otáčet pouze ve směru hodinových ručiček. Nejprve odpojte chladničku od napájení, otočte voličem ve směru hodinových ručiček a uslyšíte cvaknutí, které znamená, že časovač zahájil odmrazování. Opět otočte přepínačem ve směru hodinových ručiček, dokud necvakne. Zapněte chladničku a asi za 20-30 minut by se měla zastavit a mělo by se ozvat cvaknutí, které bude znamenat, že se rozmrazila. Režim odmrazování trvá přibližně 30-40 minut, což znamená, že by se chladnička měla spustit po 30-40 minutách, pokud se tak nestane do hodiny nebo dvou, je časovač zbytečný. Je třeba si uvědomit, že v 90 % případů taková kontrola neznamená, že je hodinový mechanismus vadný. Jde o to, že při testování může vykazovat naprostou funkčnost, ale v provozu bude chybovat

Časovač pro chladničku Samsung

Jak zkontrolovat čidlo odmrazování chladničky Samsung

Čidlo odmrazování v chladničce No Frost je umístěno na výparníku mrazničky a lze se k němu dostat po sejmutí předního panelu. Níže jsem vytvořil video s podrobným popisem opravy chladničky Samsung No Frost s mechanickým odmrazováním, ale nejprve se podívejme, jak funguje čidlo odmrazování. Když se teplota v mrazicím prostoru sníží, kontakty sondy se sepnou a poté, co časovač přejde do režimu odmrazování, je přes sondu přivedeno napětí na topné těleso, tj. výparníkovou spirálu. Po zahřátí výparníku rozepne čidlo odmrazování své kontakty a výparník přestane pracovat, ale hodinový mechanismus začne pracovat. To znamená, že čidlo odmrazování je jakýmsi proudovým spínačem, od topení k časovači. Tady je třeba provést kontrolu. Řeknu vám, co se stane, pokud čidlo odmrazování nefunguje správně

READ  Jak vyměnit stín v pračce Samsung

Závěrečná fáze rozmrazování

Vedle chladničky lze umístit ohřívač s ventilátorem, který rychleji odstraní ledovou krustu. Teplý vzduch aktivuje proces odmrazování. Vysavač můžete použít tak, že ho přepnete na foukání a nasadíte na něj kartáč. Proudění vzduchu je směrováno na různé části ledu. Tající vodu je třeba často odstraňovat, aby se led rychleji odstranil.

Stěny čistěte houbou namočenou v mýdlové vodě a poté suchým hadříkem. Proces odmrazování však nezastavujte, protože nesmí být přerušen.к. na vnitřním prostoru spotřebiče může zůstat led. Odmrazování probíhá tak dlouho, dokud se kapalina nenahromadí v odtokové nádržce.

Hlavními příčinami nadměrného chlazení chladničky jsou obvykle porucha geometrie dveří nebo porucha termostatu. Takové uspořádání v chladničce způsobuje tvorbu ledu na stěnách a pokrývá prostor mrazničky. Aby se zabránilo přirozenému znehodnocení skladovaných výrobků, musí majitelé spotřebič rychle rozmrazit. Existuje několik oblíbených metod, které si nyní probereme.

Chybové kódy

Autodiagnostický systém může zobrazit následující chybové kódy chladničky Samsung:

 • 01. Pokud se objeví tyto symboly, je snímač výrobníku ledu vadný. Pokud je čidlo součástí spotřebiče, je třeba jej otestovat a vyměnit.
 • 02. Hlásí poškozené teplotní čidlo. Díl musí být vyjmut z pouzdra a zkontrolován. V případě potřeby je třeba vyměnit regulátor. Měli byste také zkontrolovat stav elektroinstalace. Pokud jsou některé součásti spálené, může diagnostický systém vygenerovat chybový kód 02.
 • 03. Znamená poruchu čidla odmrazování. Zkontrolujte díl a jeho zapojení. Tyto díly musí být v případě zjištění závady vyměněny.
 • 04. indikuje poruchu ventilátoru. V chladničce Samsung s funkcí No Frost slouží tato část k rozdělení proudu vzduchu. Pokud je ventilátor vadný, je teplota v oddílech příliš vysoká. Pokud se zobrazí chyba 04, je třeba odstranit zadní stěnu a zkontrolovat, zda je díl správně připojen.
 • 05. indikuje poruchu výrobníku ledu. Část, která vyhání a stlačuje led, by mohla být zaseknutá. Pokud k tomu dochází často, je třeba díl zkontrolovat a vyměnit.
 • 06. Rozbití teplotní sondy, která udržuje správnou teplotu v čerstvých zónách. Díl musí být zkontrolován a vyměněn.
 • 07. Signalizuje poškození teplotního čidla v hlavním oddíle. U elektronicky řízených spotřebičů zjišťuje snímač vnitřní teplotu a přenáší údaje do hlavní jednotky. Poškození snímače způsobuje nepřetržitý chod kompresoru, což vede k poruše. Okamžitě vyměňte snímač.
 • 08. signalizuje, že teplotní čidlo v mrazicím prostoru přestalo komunikovat. Díl musí být otestován a vyměněn.
 • 09. indikuje poruchu čidla odmrazování. Díl lze zkontrolovat multimetrem. Vyměňte vadný snímač za nový.
 • 10. signalizuje, že ventilátory v mrazicím oddílu nepracují správně. Zkontrolujte, zda se na pracovních plochách netvoří led. Kabely jsou kontrolovány z hlediska správného zapojení a přerušení.
 • 11. Chyba, když kondenzátor nepracuje správně. Zkontrolujte, zda není prvek ucpaný. Vnější část může být pokryta prachem.

Hlavní typy závad

Ve většině případů je porucha a nutnost opravy způsobena tím, že se jednotka již nezapíná, nefunguje nebo zamrzá, dochází k úniku vody. Nejčastější problémy jsou

Mnoho moderních modelů je vybaveno speciálním displejem určeným k zobrazení specifického kódu poruchy. V případě nahlášení závady může majitel vždy nahlédnout do návodu k obsluze stroje a pokusit se závadu odstranit sám podle těchto pokynů. Pokud spotřebič přestane fungovat v důsledku závažné závady, není možné jej opravit svépomocí. V takových situacích můžete k odstranění poruchy a provedení opravy využít pouze služeb servisního střediska.

Pro možnost záruční opravy výrobce Samsung přísně zakazuje demontáž zařízení svépomocí.

Nejčastější závady

 • Porucha tepelného relé výparníku,
 • Porucha čidla systému, která znemožňuje zapnutí chladničky,
 • rozbití časovače,
 • přerušení vinutí kompresoru,
 • zaseknutí motoru kompresoru,
 • Ztráta kapacity motoru,
 • Ucpání kapiláry způsobené nesprávnou obsluhou.

Prvním příznakem závady na relé výparníku je pokrytí cívky výparníku vrstvou námrazy. Obvykle se vrstva mrazu vytvoří 2-3 dny po rozpadu. Vadné relé způsobuje zvýšení teploty uvnitř přihrádky, což způsobuje, že zařízení Samsung No Frost přestane namrzat. Termostat přestane vypínat kompresor.

Pokud se tyto problémy vyskytnou, odpojte chladničku od napájení a zcela ji odmrazte. Proces rozmrazování obvykle netrvá déle než 8 hodin. Poté je nutné zavolat servisního technika, aby problém odstranil.

Vzácné typy závad

Mezi méně obvyklé a méně časté závady patří

 • Nadměrná náplň chladiva, která vede k nedostatečnému chlazení výparníku a ohřevu kompresoru,
 • porucha termostatu,
 • Únik freonu, který způsobuje, že se chladnička přestává zapínat,
 • Závady ventilátoru výparníku

Je nutné se seznámit se základními pravidly provozu chladničky. Správné používání a péče o domácí chladničku je klíčem k její delší životnosti.

Oprava chladničky Samsung vlastníma rukama

Zdravím všechny Japonce a Japonky!Zdravím všechny skvělé držitele 45cm a fanoušky koček, psů a samozřejmě prsou!Takže moje lednička je nemocná. Začal nechtěně podrážet nohy sobě i nám.Už mě ten hadr pod mrazákem nebavil a když jsem si vybral dnešní krásný deštivý den, rozhodl jsem se s tím skoncovat.To jsou všechny texty, takže jdeme na to!

takže máme pacienta samsung rsa1whpeProblémy jsou poměrně časté (nejen v tomto modelu). Pod spodní zásuvkou v mrazáku mám zmrzlý led a při odmrazování vytéká voda přes gumu dveří

Vyjměte veškerý obsah chladničky a polic.Na samém dně mrazničky je silná vrstva ledu.

Vyšroubujeme několik šroubů a sundáme zadní stěnu.západky jsou silné, nelámou se, ale přesto je opatrně odšroubujte podél obrysu.V místech, kde jsou umístěny západky, jsou na plastu malé šipky (trojúhelníky).Sundejte horní část.

A vidíme, že v místě odvodnění je silná vrstva ledu:

Nechte vše roztavit, pro urychlení procesu můžete použít fén, jen ne příliš horký vzduch, aby se plast nedeformoval.Pokud je to možné, ujistěte se, že je vše co nejsušší, aby po zapnutí opět nezmrzlo.Sundejte část s ventilátorem, má 2 šrouby a závěsy Měl jsem špatný kovový kryt na zátkách a uvnitř bylo hodně vlhkosti.Sundejte je a nechte uschnout.

Pro jistotu zkontrolujte odmrazovací prvek, protože pokud je vadný, může se situace opakovat.Jsme v pořádku, odpor je téměř 174 ohmů.

Zatímco jsou všechny police umyté, vše rozmrzlo a my zjišťujeme příčinu poruchy. Kousek pěny z kufru, který uvízl v odtoku:

Po troše snahy se podařilo získat kus pěny.к. Pěna je tvrdá a hliníkovou vaničku jsme nechtěli rozbít, proto jsme tento kus vyndali.Odvodnění je čisté

Přejděte k zadní části chladničky a odstraňte kryt.Vyčistěte chladič, ventilátor a větrací otvory od prachu.Na pravé straně chladiče je šedá vypouštěcí trubice. Zásobník je suchý, což znamená, že se v něm nahromadila veškerá vlhkost z chladničky ve formě ledu.

READ  Jak odstranit zažloutnutí vnější části chladničky s mrazničkou

Vyjměte trubičku a zkontrolujte vypouštěcí otvor.Pokud je vše v pořádku, dáme ji zpět dohromady a zkontrolujeme ledničku.

Stále je pro mě záhadou, jak se tam dostala tak velká hrouda pěny. Velký pozdrav montážním pracovníkům společnosti Samsung.A jak lednice fungovala téměř 5 let? Nejdříve zřejmě prosakovala voda skrz škvíry a pak jsme měli období neustálých výpadků proudu.A rozmrzlá voda tam začala zamrzat, než zamrzne velké kluziště.Renovace je u konce, doufám, že to někomu k něčemu bude. Jdu si dát teplé pivo. Můžete do něj kopnout.To je náš viník:

Půl roku jsem se divil, proč mám v kuchyni dobrý tlak teplé vody. ale v koupelně ne.Myslel jsem, že je to deváté patro. S tlakem vody není nic v nepořádku. Odtok protéká. musel být demontován. Vytáhl odtud kus hlíny.To je v pořádku, ale je na to zvyklý. že tlak vody v koupelně je na nic a trvá půl hodiny, než se zvedne. Každopádně mě podrazili sousedi z přízemí jako JacquasseCousteau

Nebyl to raketový kámen, ale cihly. Mám strýce, který pracuje v děravé továrně. Cihly se dávají jen na záchody. A keramzit. to musela být falešná hadice čínské výroby. A Jacques Yves Cousteau se vždycky nechal ošukat od všech ryb. Řekl, že je to v prdeli. Objeví se v potápěčské výstroji, ty kokote. a on na to kurva zírá. Žádné jídlo, žádný spánek, žádné sraní.

Uvnitř byla úhledná koule z keramzitu, profesionálně umístěná, fungovala jako ventil. Dům byl postaven MZhK ještě v dobách Sovětského svazu. my jsme si ho postavili sami. A ve fázi přidělování bytů došlo k hádce. Asi se někdo rozhodl, že někomu dá zabrat. a pak zmrazili stavbu. Pracovníci MZhK z továrny utekli. No, mám volný byt. Stavěl jsem na hypotéku. Tehdy to bylo 8 %. Při splácení půjčky s touto sazbou jsem se málem uškrtil. Nevím, jak lidé získávají 20 % nebo kolik to dneska je. Otroctví je nedostupné

To si nemyslím. Selhání je těžké diagnostikovat. Dokud led neroztaje, nelze se pod něj dostat. Jakmile rozmrzne, nemusíte příčinu najít. Lednice není rozšířená a její „vady“ nestudovalo mnoho mistrů. Pokud je oprava provedena v dílně, je samozřejmě snadná. A na dům. Je to nepříjemné.

Citace (Krabovsky79 @ 14.05.2017. 20:20)
. Moje lednička onemocněla. Začíná se mu i nám rozlévat voda pod nohama.Už mě nebaví ten hadr pod mrazákem a když jsem si vybral dnešní krásný deštivý den, rozhodl jsem se s tímto problémem skoncovat.To jsou všechny texty, tak pojďme!Nerozbíjej to, já to dodělám. dejte mi vědět.

Pokud ji jen odmrazíte, můžete ji na den a půl vypnout, aniž byste se příliš namáhali. A pokud se to stane znovu, budeme muset díly vyměnit.A to je to hlavní. nezlomte se!Na obrázku je přibližně stejná lednice po něčí špatně provedené opravě. Bylo by to mnohem horší, kdyby se paní domácí nevzbudila ve čtyři ráno:

Mohli byste ji rozmrazit bez rozebírání, ale trvalo by dlouho, než byste se zbavili všech potravin?A v mém případě by to také nepomohlo.A já jsem člověk od počítačů, takže tuhle ledničku nechceme. A na fotografii. Obrovská lednice, tak dlouho trvá, než ji vyčistíte.

mrazicí, komoru, chladničky, samsung

Provoz chladničky, Jak vyjmout a vyčistit součásti, Jak vyjmout zvlhčovač. Samsung RN405BRKASL Návod k obsluze

Zatáhněte za rukojeť umístěnou v prohlubni víka

Uvolněte upevňovací prvky na levé a pravé straně tohoto víka,

Vyčistěte vnitřní nádobu na vodu zvlhčovače a také

horního krytu a otřete je suchým měkkým hadříkem.

Po vyčištění zvlhčovač vzduchu znovu sestavte a umístěte jej na

Pokud je pravý roh ikony „△“ na nádobě na vodu

zvlhčovač je mezi dvěma příčnými čarami pod symbolem „O“ na pravé podložce, znamená to, že nádoba na vodu zvlhčovače je správně umístěna.

Doporučujeme čistit zvlhčovač jednou týdně.

Po vložení zvlhčovače do chladničky se povrch jeho horního krytu

musí být v jedné rovině s nejbližším přilehlým povrchem.

Stačí vyčistit pouze vnitřek nádoby na vodu zvlhčovače. Na adrese

při čištění neponořujte do vody a neumisťujte přímo pod vodovodní kohoutek, abyste se dostali do

opláchněte, jinak se voda dostane dovnitř nádoby a na kontakty a zvlhčovač

Zkontrolujte, zda na kontaktech na zadní straně nezůstaly po čištění vodní skvrny

nádoba na vodu. Pokud ano, otřete je nebo je nechte uschnout,

před vložením nádoby do chladničky.

K čištění raději nepoužívejte čisticí prostředky. Pokud se tomu nelze vyhnout

vypláchněte nádobu tak, aby v ní nezůstal žádný prací prostředek.

mrazicí, komoru, chladničky, samsung

Případné zbytky mycího prostředku by mohly ovlivnit průběh stříkání při zapnutí spotřebiče

K čištění lze použít měkké nástroje (např. kartáč na vlasy), ale nepoužívejte je

používejte ostré a tvrdé nástroje, jinak se povrch vibrátoru na spodní části

část vodní nádrže může být poškrábaná.

Jak rozebrat a vyčistit přihrádku na ovoce a zeleninu

Před demontáží tohoto oddílu vyjměte malou zásuvku;

Zatáhněte za dvířka a velkou zásuvku, dokud se zcela nevysunou,

Zvedněte celou zásuvku z vnější strany a jemně ji vytáhněte ven

Umyjte bílou plastovou zásuvku a malou zásuvku a poté je otřete

Vložte plastovou zásuvku a malou zásuvku do chladničky

Pokud se zásuvka zcela vysune, zkontrolujte postup instalace spodní zásuvky mrazničky.

Jak vyjmout a vyčistit přihrádku výrobníku ledu

Vysuňte zásuvku výrobníku ledu až na doraz;

Zvedněte zadní část této zásuvky a posuňte ji o 20 mm. 30 mm v

směrem k zadní části komína a pak zvedněte přední část

Vyčistěte zásuvku pro regulaci teploty, otřete ji měkkým hadříkem

Vložte zásuvku přihrádky pro regulaci teploty v opačném pořadí.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS