Jak nastavit čas na záhadné mikrovlnné troubě. Jak nastavit čas na mikrovlnné troubě. Kam je nejlepší umístit mikrovlnnou troubu?

Nastavení času pomocí knoflíků nebo knoflíku. Výrobci mikrovlnných trub to říkají po svém. Na některých mikrovlnných troubách se může zobrazit ikona ciferníku, na jiných je jednoduše napsáno „Time“.

Na mechanické mikrovlnné troubě jsou knoflíky. Ovládají výkon a rychlost pece. Časovač musí být správně nastaven, aby se jídlo ohřálo, ale nepřipálilo.

Vodu lze ohřát za minutu a kuřecí paličky se pečou 30-40 minut.

Pro rozmrazení nastavte časovač na 3 minuty a vypněte napájení.

Automatické mikrovlnné trouby nepotřebují nastavovat čas. Stačí vybrat režim, například „Popcorn“ nebo „Ryby“, a trouba sama nastaví časovač.

Elektronické modely Samsung a LG umožňují prodloužit nebo zkrátit dobu vaření. Mikrovlnnou troubu nemusíte vypínat ani čekat na uplynutí nastaveného času, můžete použít tlačítka „Zvýšit / snížit“.

Některé modely mají funkci „odloženého startu“. To je užitečné zejména pro lidi, kteří musí současně dělat i jiné věci. Mikrovlnná trouba začne pracovat sama ve správný čas. Ujistěte se, že tato funkce funguje správně, jinak by se časovač správně nespustil.

Hodiny se spustí pokaždé, když odpojíte mikrovlnnou troubu ze zásuvky nebo když je váš byt bez proudu. Například nedávno došlo k výpadku proudu.

Návod k použití

Zobrazit návod pro Vitek VT1686 zdarma. Tento návod patří do kategorie Mikrovlnné trouby, 1 člověk(i) mu dal(i) průměrné hodnocení 5.5. Příručka je k dispozici v těchto jazycích: ruština. Máte dotaz k produktu Vitek VT1686 nebo potřebujete poradit?? Pošlete svůj dotaz sem

Máte dotaz týkající se přístroje Vitek a odpověď není v příručce? Zde položte svou otázku Úplně popište problém a jasně položte svou otázku. Čím podrobněji problém nebo otázku popíšete, tím snáze vám ostatní uživatelé Samsung Galaxy A7 poskytnou vyčerpávající odpověď.

Jak koupit žárovku pro tuto mikrovlnnou troubu

Kde mohu koupit skleněnou pánev a válečkový mlýnek?

Výběr času podle typu výrobku a kontroly

Neexistuje žádné jednoznačné doporučení ohledně doby vaření. délka procesu vždy závisí na typu vařených potravin. Zatímco na vaření vody stačí 1 minuta, kuře potřebuje alespoň půl hodiny.

Podrobnosti nastavení času se liší podle typu ovládání mikrovlnné trouby.

Mechanický typ

Nejlevnější modely mají dva knoflíky pro nastavení parametrů. Jeden slouží k nastavení doby vaření a druhý k nastavení úrovně výkonu. Dokonce i ty nejjednodušší modely mají kolem knoflíku drobné číslice, takže vám nebude dělat potíže otočit knoflíkem do správné polohy.

Elektronika

Elektronika je složitá, ale v posledních modelech výrobci ušetřili uživatele nutnosti volit dobu vaření: stačí vybrat produkt nebo pokrm ze seznamu a automatický program se sám postará o proces vaření a naprogramuje požadovanou dobu vaření pro daný pokrm. Nebojte se. tyto trouby mají také časovač, který lze použít v případech, kdy určitý pokrm není na seznamu.

Obvykle jsou tlačítka pro ovládání časovače na tlačítkách nebo dotykových panelech buď na horní, nebo na spodní straně panelu. Jedno tlačítko slouží k volbě minut, druhé k volbě sekund, ale provedení a varianty časovače se mohou lišit v závislosti na výrobci a modelu.

Jak nastavit čas na mikrovlnné troubě Samsung

Dávejte pozor na mikrovlnnou troubu. Nikdy do ní nevkládejte hermeticky uzavřené nádobí, vybírejte pouze tepelně odolné. Vždy se snažte nastavit správnou dobu vaření.

Pozorně si přečtěte návod k obsluze, abyste správně nastavili a upravili čas. Pamatujte si, že to, že určité režimy fungují pro určité potraviny, neznamená, že budou fungovat i pro jiné. Pečlivě se seznamte s režimy a možnostmi.

Právě si prohlížíte návod k obsluze hodin Vitek VT-3505. Tento návod k použití si můžete přečíst a stáhnout zdarma. Pro správné používání spotřebiče a elektroniky je uveden návod výrobce k použití v ruštině.

Jak používat naše návody k použití OnlineManuals site.Naším cílem je poskytnout vám rychlý přístup k hodinovému manuálu Vitek VT-3505. Pomocí online prohlížení můžete rychle zobrazit obsah příručky a najít řešení problému s hodinami Vitek VT-3505.

Pro vaše pohodlí Pokud vám nevyhovuje listování příručkou Vitek VT-3505 přímo na webových stránkách, existují dvě možná řešení:

READ  Jak si vyrobit domácí troubu

Zobrazení na celé obrazovce. Snadno si prohlédněte uživatelskou příručku (aniž byste ji museli stahovat do počítače), můžete použít prohlížeč na celé obrazovce. Chcete-li zobrazit uživatelskou příručku k hodinkám Vitek VT-3505 na celé obrazovce, použijte tlačítko „Otevřít v prohlížeči Pdf“. Stažení do počítače. Návod k obsluze hodin Vitek VT-3505 si můžete také stáhnout do počítače a uložit do svých souborů.

Mnoho lidí dává přednost čtení dokumentů v tištěné verzi před čtením na obrazovce. Na našich webových stránkách je k dispozici také možnost tisku uživatelské příručky, kterou můžete použít kliknutím na ikonu „tisk“ v prohlížeči Pdf. Není nutné tisknout celý manuál Vitek VT-3505, můžete si vybrat pouze potřebné stránky návodu.

Možná máte názor na „vitek clock manual vt 3505 how to set the time on the clock“? Napište o tom do komentářů.

1 NÁVOD K OBSLUZE Radiobudík VITEK VT-3505 (staženo z Magazinpnz).(v angličtině) Popis 1. Tlačítko pro výběr typu alarmu pro první alarm AL.1 2. Tlačítko pro pásmo FM/AM 9 1 2. DST, 7. ROK. Tlačítko pro výběr typu budíku pro druhý budík AL.2 8. Tlačítko pro přepínání pásem FM/AM 9. Tlačítko pro nastavení a zobrazení času budíku AL.SET 10. Tlačítko pro opakované buzení/automatické vypnutí rádia SNOOZE/SLEEP 11. Tlačítko přepínače MODE 12. Tlačítko zapnutí/vypnutí rádia 13. Zobrazení 14. Kryt baterie 15. Tlačítko RESET 16. Knoflík pro ladění rádia TUNING 17. Zásuvka LINE IN 18. FOCUS 19 Ovládání ostření. Řečník 20. Snímač teploty (pouze vnitřní) 21. Drát antény FM 22. Síťový napájecí kabel 23. Ovládání hlasitosti VOLUME ± 24. Důležitá bezpečnostní opatření Zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá napětí zařízení. Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti. Nepokládejte na přístroj nádoby s vodou, například vázy. Neponořujte spotřebič do vody. Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, neumisťujte tento přístroj do blízkosti vany, umyvadla, kuchyňského dřezu, pračky, do blízkosti bazénu, do vlhkého sklepa apod.д.) Nevystavujte spotřebič kapajícím nebo stříkajícím kapkám. Nepřetěžujte zásuvky ani prodlužovací kabely, protože to může způsobit požár nebo

2 úraz elektrickým proudem. Zařízení instalujte tak, aby bylo možné v případě poruchy okamžitě vytáhnout zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky. Pro zvýšení ochrany během bouřky nebo pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky. Tím se zabrání poškození spotřebiče bleskem nebo přepětím v elektrické síti. AVR vždy odpojte od sítě vytažením napájecího kabelu. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neotvírejte pouzdro sami. Spotřebič neopravujte ani neupravujte. Servis svěřte pouze kvalifikovaným servisním střediskům. Spotřebič instalujte na místě s dostatečným větráním. Nezakrývejte větrací otvory na spotřebiči. Nepřipojujte anténu FM k venkovní anténě. Neumísťujte spotřebič do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, elektrické ohřívače, trouby nebo jiné spotřebiče, které jsou zdrojem tepla, ani na místa vystavená přímému slunečnímu záření, nadměrné prašnosti, vibracím nebo mechanickým nárazům. Na spotřebič neumisťujte zdroje otevřeného ohně, jako jsou svíčky. Udržujte cizí předměty mimo otvor. Buďte obzvláště opatrní, pokud spotřebič používají děti nebo osoby se zdravotním postižením. Spotřebič uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte dětem používat spotřebič jako hračku. Obsluha Instalace baterií Otevřete kryt baterií a vložte 3V baterii CR2032 (není součástí dodávky), přičemž dodržujte polaritu. Zavřete kryt baterie. Varování! Vytékající baterie může způsobit zranění nebo poškodit spotřebič. Aby nedošlo k poškození spotřebiče, postupujte podle níže uvedených pokynů: Pokud baterii nebudete delší dobu používat, vyjměte ji; baterii nenabíjejte, nerozebírejte a nevystavujte vysokým teplotám; baterii včas vyměňte. Poznámka: Přístroj je určen pro provoz ze sítě, záložní možností je provoz na baterie. Pokud dojde k odpojení nebo přerušení hlavního napájení, baterie zachová aktuální nastavení času. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte baterii. Před připojením spotřebiče k elektrické síti zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí spotřebiče. Zapojte napájecí kabel do zásuvky. Poslech rádia 1. Stisknutím tlačítka posloucháte rádio. 2. Stisknutím tlačítka Band vyberte požadované pásmo (FM nebo AM). Na displeji se zobrazí

3 odpovídající symbol. 3. Otáčením knoflíku TUNING naladíte požadovanou rozhlasovou stanici. 4. Pomocí knoflíku VOLUME nastavte hlasitost na požadovanou úroveň. 5. Po ukončení hovoru znovu stiskněte tlačítko. Poznámka: Pro nejlepší příjem rozhlasových stanic v pásmu FM doporučujeme anténní kabel FM navinout na celou délku a optimálně jej umístit. Pro nejlepší příjem v pásmu AM vyzkoušejte několik možností umístění. Stisknutím a podržením tlačítka MODE po dobu delší než 2 sekundy v režimu aktuálního času přejdete do režimu nastavení aktuálního času a data. Číslice roku na displeji začnou blikat. Pomocí tlačítek nastavte rok. Stiskněte tlačítko MODE. Číslice měsíce na displeji začnou blikat. Použití tlačítek. Nastavený měsíc. Stiskněte tlačítko MODE. Číslice dne na displeji blikají. Použití tlačítek. nastavit den. Stiskněte tlačítko MODE. Displej bliká a zobrazuje formát času: 24 hodin nebo 12 hodin. Použití tlačítek. Výběr formátu zobrazení času. Stiskněte tlačítko MODE. Na displeji začnou blikat hodiny. Použití. Nastavení času. Stiskněte tlačítko MODE. Minutové číslice na displeji blikají. Použití tlačítek. nastavit minuty. Poznámka: Pokud tlačítka nestisknete do 2 sekund, na displeji se opět zobrazí aktuální čas. Zobrazení data V režimu aktuálního času stiskněte tlačítko. Po 5 sekundách se na displeji opět zobrazí aktuální čas. Letní čas Stisknutím a podržením po dobu delší než 3 sekundy přepnete zpět na letní čas. Nastavení jednotky teploty (C/F) Stiskněte a podržte tlačítko. Nastavení hodiny. Stiskněte tlačítko AL.SET. Na displeji začnou blikat minuty. Použití tlačítek. Nastavení hodiny. Stiskněte tlačítko AL.SET. Na displeji blikají symboly režimu budíku. Použití tlačítek. Zvolte požadovaný režim: 1 5: Budík od pondělí do pátku; 1-7: Budík od pondělí do neděle; 6-7: Budík v sobotu a v neděli; 1-1: Budík jednou týdně. Čas a datum druhého budíku se nastavují stejným způsobem.

READ  Jak nastavit čas na mikrovlnné troubě elenberg

Mechanika a elektronika

Zařízení s ručním ovládáním nejsou určena k zobrazování hodin. Tyto mikrovlnné trouby se snadno ovládají a jsou cenově dostupné, ale to neznamená, že jsou horší než ty dražší. Zjednodušené modely mají obvykle dva knoflíky, otáčením jednoho z nich v kruhu se nastavuje výkon nebo režim. Druhý časovač slouží ke spuštění odpočítávání a nejčastěji se používá pro vytápění.

Mikrovlnná trouba s mechanickým ovládáním

Elektronické ovládání poskytuje těmto mikrovlnným troubám větší funkčnost. Dotyková tlačítka na předním panelu umožňují vybrat program. Pokud máte konkrétní úkol ohřát jídlo, můžete použít jedno z tlačítek minut a sekund. V těchto mikrovlnných troubách jsou zabudovány hodiny; po instalaci se na displeji zobrazí aktuální čas. Chcete-li obnovit a změnit nastavení, musíte vstoupit do nabídky „Hodiny“ a poté stisknout tlačítko „Zastavit“ nebo „Zrušit“.

Právě si prohlížíte návod k obsluze hodin Vitek VT-3505. Tuto uživatelskou příručku si můžete přečíst a stáhnout zdarma. Návod k použití v ruštině od výrobce, který vám umožní správně používat domácí spotřebiče a elektroniku.

Jak používat naše webové stránky s příručkami OnlineManuals.Naším cílem je poskytnout vám snadný přístup k příručce k hodinám Vitek VT-3505. Díky online prohlížení si můžete rychle prohlédnout obsah anotace a najít řešení problému s hodinami Vitek VT-3505.

Pro vaše pohodlí Pokud vám listování uživatelskou příručkou k hodinám Vitek VT-3505 přímo na webových stránkách nevyhovuje, existují dvě možná řešení:

Zobrazení na celé obrazovce. jednoduše zobrazte ovládací panel uživatele (aniž byste jej museli stahovat do vlastního počítače). Chcete-li zobrazit anotaci hodinek Vitek VT-3505 na celé obrazovce, použijte tlačítko „Otevřít v prohlížeči Pdf“. Stažení do počítače. Anotaci hodinek Vitek VT-3505 si můžete stáhnout také do svého počítače a uložit ji do souborů.

Mnoho lidí dává přednost čtení dokumentů v tištěné verzi před čtením na displeji. Na našich webových stránkách je také k dispozici verze uživatelského rozhraní pro tisk, kterou můžete použít kliknutím na ikonu „tisk“ v prohlížeči Pdf. Není nutné tisknout celý manuál hodiny Vitek VT-3505, můžete vybrat pouze potřebné stránky anotace.

Možná máte vlastní představu o tom, „jak nastavit čas na hodinách vitek clock vt 3505 anotace“? Napište o tom do komentářů.

Jak nastavit čas na hodinkách Smartwatch. Jednorázový pokyn pro všechna zařízení.

Před nastavením času na chytrých hodinkách byste měli vědět, zda mají možnost bez připojení k telefonu. Například všechny funkce náramku Xiaomi Mi Band 2 se ovládají pouze z tabletu nebo telefonu prostřednictvím nativní aplikace Mi Fit. Pak je lze používat jako běžné náramkové hodinky. Čínské hodinky se SIM kartou lze nastavit pomocí příkazů SMS.

U zařízení, která lze nastavit bez telefonu, se nabídka možností času a data zobrazí při prvním zapnutí telefonu. Většina chytrých hodinek upraví čas podle údajů ze sítě bez pomoci. K tomu je však třeba ručně nastavit časové pásmo.

V závislosti na konstrukci a funkcích chytrých hodinek existují tři způsoby, jak upravit čas, pokud se nezobrazuje správně:

  • Na hodinkách samotných. Otevřete nabídku možností, vyberte „Systém“, poté „Jazyky a čas“ a poté „Čas“. Nastavení automatického alarmu přes síťový čas nebo výběr časového pásma odpovídajícího vašemu regionu.
  • Přes telefon. Stáhněte si a nainstalujte speciální software (Mi Fit, Gear S3, STracker nebo jiný software doporučený výrobcem). Připojte chytré hodinky přes Bluetooth a změňte na nich čas pomocí nabídky softwaru. Některé modely po připojení automaticky synchronizují svá nastavení s možnostmi telefonu.
  • Pomocí SMS. Chytré hodinky, které jsou vybaveny slotem pro kartu SIM, se ovládají zasíláním zpráv s určitým kódem. Formát příkazů u různých modelů. Jedinou podobností je, že po úspěšném nastavení času systém odešle potvrzovací zprávu. Výhodou této metody je, že můžete nastavit přesný čas bez připojení k síti Wi-Fi nebo internetu prostřednictvím sítě GSM.

Nastavení času na mikrovlnné troubě Sinbo

Poznámka: Pro zajištění nejlepších kritérií příjmu stanic FM Spectra se doporučuje prodloužit anténní vodič FM na celou délku a dobře jej umístit. Ruční nastavení: postupně stiskněte tlačítka (2) „

READ  Police do mikrovlnné trouby vlastníma rukama

rozhlasových stanic v krocích po 0,1 mhz v režimu FM.automatické vyhledávání: stiskněte a podržte tlačítko (2) „

klíče. Tuner začne skenovat a automaticky se zastaví, když najde nejsilnější signál rozhlasové stanice.3. Po skončení poslechu se stisknutím červené tečky vlevo přesuňte na další stanici

Můžete si přednastavit a uložit 10 rozhlasových stanic FM.

naladit požadovanou stanici-

Opakujte kroky 1-4 pro všechny rozhlasové stanice,

Stisknutím tlačítka změníte frekvence stanic, které chcete uložit do rozhlasových hodin.

V režimu rádia střídavě stiskněte tlačítko (11).

anténa (17) Zvolte polohu drátové antény (17) pro zlepšení příjmu.

Nastavení hlasitosti Pro nastavení požadované úrovně hlasitosti použijte tlačítka (8) „-“ a (9) „“.

Nastavení času buzení (AL.1 a AL.2) V režimu aktuálního času stiskněte a podržte tlačítko (1) déle než 2 sekundy, abyste vstoupili do režimu nastavení času budíku. Na displeji začnou blikat hodiny. použití tlačítek (2)

Stiskněte tlačítko (1). Na displeji začnou blikat minuty. Použití tlačítek (2)

nastavit minuty.Stiskněte tlačítko (1). na displeji začne blikat SIM karta režimu budíku. použití tlačítek (2)

5: Alarm se spustí v pondělí. až pátek; 1 až 7: budík se spustí v pondělí. Od soboty do neděle; 6. 7: budík v sobotu a v neděli; 1. 1: budík jednou týdně.

podobně nastavit čas a den pro druhý budík.Poznámka: pokud jsou tlačítka (2)

a (6) nejsou stisknuty, dojde k návratu

Výběr alarmů, zapnutí/vypnutí alarmůPoté, co stisknete tlačítko (1) nebo (7), můžete jako alarmový signál zvolit rádio (

), zvukový alarm ( ) nebo vypnutí alarmu.

Budík lze vypnout do 9 m-

Stiskněte tlačítko (10) „SNOOZE/SLEEP/DIMMER“. vybraný indikátor alarmu bliká a po 9 minutách se alarm znovu rozezní.

Vypnutí alarmu

Poznámka: Pokud nestisknete žádné tlačítko, bude alarm/rádio znít 30 minut.

Na displeji času opakovaně stiskněte-

Stisknutím tlačítka (10) „SNOOZE/SLEEP/DIMMER“ nastavíte jas obrazovky podle svých preferencí.

automatické vypnutí rádia, můžete nastavit dobu, po které se rádio automaticky vypne.

v režimu rádia stiskněte tlačítko (10) „SNOOZE/

SPÁNEK/STMÍVAČ“ STRANA 5. na displeji se zobrazí „90“, což znamená, že se rádio po 90 minutách automaticky vypne.

Nastavte požadovanou dobu automatického vypnutí

(90, 60, 30 nebo 15 minut) opakovaným stisknutím tlačítka (10) „SNOOZE/SLEEP/DIMMER“.

Strana 5

Odpojte napájecí kabel ze zásuvky, pokud

Zařízení sami nedemontujte,

Uvnitř nejsou žádné opravitelné díly

nevystavujte se úrazu elektrickým proudem

nastavit, hodiny, mikrovlnné, troubě

ve skříních nebo na policích, kde není dostatek místa

Obraťte se na autorizovaný servis

Otevřete kryt baterie (14) a

Nastavení času a času budíku,

do polohy OFF a zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky

Chcete-li nastavit aktuální čas, stiskněte tlačítko a

stěnu, posuňte projektor směrem k

od sebe a otočte ji do vodorovné polohy

nastavit, hodiny, mikrovlnné, troubě

pro dosažení jasného obrazu na stěně.

hodin projektoru, stiskněte a podržte tlačítko

nastavte požadovaný čas zapnutí

Čas budíku nastavte takto

REŽIM ZOBRAZOVÁNÍ KALENDÁŘE Hodiny a kalendář se zobrazují na stejné části displeje. Kalendář se zobrazuje ve formátu den-měsíc.Po každém stisknutí tlačítka MODE se na displeji střídavě zobrazuje čas se sekundami, čas se dnem, časové pásmo se dnem v týdnu, časové pásmo se sekundami a datum ve formátu den-měsíc.

NEZÁVISLÉ NASTAVENÍ HODIN Chcete-li hodiny nastavit sami, stiskněte a podržte tlačítko MODE po dobu dvou sekund. Na displeji se zobrazí rok. Hodnotu nastavte pomocí [-] nebo [].Stisknutím tlačítka MODE potvrďte. Stejný postup opakujte pro nastavení jazyka zobrazení měsíce, teploty ve °C/°F, roku, měsíce, formátu den-měsíc, 12/24hodinového formátu, hodin a minut.Během nastavování stiskněte a podržte tlačítko [-] nebo []. rychle zvýšit nebo snížit upravovanou hodnotu.Při výběru jazyka zobrazení můžete volit mezi angličtinou (EN), němčinou (DE), francouzštinou (FR), italštinou (IT) nebo španělštinou (SP), a to v tomto pořadí.Pokud nechcete hodnotu změnit, jednoduše stiskněte tlačítko MODE a přejděte na další hodnotu.Po dokončení ukončete režim úprav stisknutím tlačítka Mode.Displej se vrátí do režimu hodin.

Chcete-li nastavit čas budíku, postupujte takto:1. Klikněte na

[ALARM] jednou pro zobrazení času na displeji

Nože jsou na konci hřídele zajištěny speciálními tryskami. Pokud je budík vypnutý, místo času se zobrazí „OFF“.).

Stiskněte tlačítko [ALARM] na dvě sekundy. Hodnota

Požadovanou hodnotu zadejte pomocí [-] nebo [].4. Tisk

[ALARM]. Minuty začnou blikat.

Zadejte požadovanou hodnotu pomocí [-] nebo [].6. Tisk

[ALARM] pro ukončení režimu nastavení.

Stejný postup opakujte pro nastavení signálu na jednorázový čas

NASTAVENÍ ČASU ZÓNY Chcete-li nastavit čas zóny, postupujte takto:1. Tisk

| Denial of responsibility | Contacts |RSS