Instalatérské práce v bytě: vlastnosti instalace

Víte, co většině lidí brání v tom, aby si doma nainstalovali vlastní vodovodní potrubí?? Neznalost postupu montáže některých potrubních systémů, ale i nedostatečné pochopení principu instalace a struktury těchto inženýrských sítí. Jestliže naučit se montovat potrubí není obtížné, pak zvládnout složitost vytváření instalatérských systémů není pro každého. Aby potrubí dlouho správně fungovalo, je třeba vzít v úvahu spoustu drobností. Právě těmto nuancím je věnována tato publikace a webové stránky stroisovety.Podívejme se na všechny principy instalatérství.

Smyčka horké vody ve dvojitém kotli

Problémem je vzduchová uzávěra, která se v potrubí vytvoří při uzavření vody. Problém se řeší vyšroubováním ventilu nebo spojovací matice na potrubí (v závislosti na provedení) a vypuštěním vzduchu (nejprve syčí, pak začne téct voda, proto požádejte o přidržení misky pod ventilem). Pak ji přišroubujte zpět. Ručníkový radiátor se začne ihned zahřívat.

Instalatérovi to trvá dvě minuty, ale zvládnete to i sami.

Po zapnutí teplé vody??

Svého času jsme do radiátorů topení nasadili matici nebo podložku těm občanům, kteří se nás snažili podvést, tedy nezaplatit příplatek za provedenou práci. A bylo jich dost: nekvalitní práce je nekvalitní práce, všechny dohody jsou jen slovíčkaření. Pokud se zákazník rozhodne přijít k rozumu, přišli a za příplatek (což si myslím, že je přirozené) podlyanchku extrahovány. Mimochodem, zvonění z takových věcí je jedinečné!

O zvonění v kotli jsem také slyšel, ale nikdy jsem ho osobně nezažil.

Jak zacyklit teplou vodu ve dvou kotlích?

Problémem je vzduchová uzávěra, která se vytvoří v potrubí, když se voda vypne. Problém se řeší vyšroubováním ventilu nebo spojovací matice na potrubí (v závislosti na provedení) a vypuštěním vzduchu (nejprve se ozve syčení, pak začne téct voda, proto požádejte o přidržení misky pod ventilem). Pak jej znovu zapněte. Držák na ručníky se okamžitě začne zahřívat.

Instalatérovi v budově to trvá dvě minuty, ale zvládnete to i sami.

Proč Sasha Grey tak moc slintá??

Bylo mi řečeno, že mám před zapnutím topení zkontrolovat kotel.

A jak zkontrolovat kotel? Na co si dát pozor?

Možná kvůli tlaku v systému? Dostávám 0,6 baru. Jaký by měl být tlak a jak ho změnit?

Pro kontrolu uveďte kotel do režimu AUTO a podržte 1.2 hodiny v provozu, kontrola všech baterií a zón podlahového vytápění. Pokud je cirkulace normální, můžete nastavit automatiku na požadovanou teplotu.

Dvouokruhový plynový kotel má málo teplé vody, jak být? Jak naplnit vanu?

Problémem je nedostatek teplé vody. S kohoutkem teplé vody teče sotva teplá voda, která samozřejmě teplomilným obyvatelům našeho domu nevyhovuje. Teplo mi stačí, bohužel touha žen. právo! Proto se chci podělit o technologii čištění sekundárního výměníku tepla. To je první věc, kterou musíte udělat, když máte tento problém. V sekundárním výměníku tepla se ohřívá voda, která se časem ucpe usazeninami vodního kamene. Je třeba je odstranit. Provedeme to pomocí speciální kapaliny pro odstraňování vápenatých a jiných usazenin v kotlích a výměnících tepla. „DETEX. A tak začínáme.

READ  Chladnička dlouho mrazí a nevypíná se

Odpojte všechna připojení. Začněte uzavřením přívodu vody do kotle. k tomuto účelu slouží obvykle kohoutek na přívodu vody do kotle. Poté zavřeme oba vodovodní kohoutky, přívodní i zpětný. Odpojte kotel od elektřiny a plynu. Pokud je na kotli uvolňovací ventil, uvolněte jej. Pokud ne, vypusťte část topení na hodnotu „0“ na manometru pod kotlem.

Vyjměte sekundární výměník tepla. Vyjměte plášť z kotle. K demontáži výměníku tepla je třeba vyšroubovat pouze 4 matice. Není to snadné, protože samotný výměník je namontován na zadní stěně kotle a je přístupný pouze zespodu. Pomalu je vyšroubujte a vyjměte. Důležité:! V okamžiku odšroubování vytéká z kotle asi litr vody, připravte si umyvadlo a hadry.

Proplachování sekundárního výměníku tepla.- Oba okruhy propláchněte tekoucí vodou, dokud se z nich nedostanou cizí částice. Pokud máte v topném systému vodu, je v něm mnoho usazenin!- Nalijte „DETEX“ do obou okruhů. A nechte ji 1 hodinu odstát. V návodu se píše, že DETEX se má ředit vodou, ale všichni instalatéři tvrdí, že takové oplachování je zbytečné. Nalijte koncentrát! Do skleněné nádoby s tepelným výměníkem jsme nalili vařící vodu, protože procesy probíhají lépe a rychleji při vysokých teplotách. Po hodině opět opláchněte vodou. 15 minut stačí.- Vezměte sklenici vroucí vody, rozpusťte v ní lžíci pracího prášku a nalijte ji dovnitř. Asi po 15 minutách ji vylijte a znovu opláchněte tekoucí vodou. Proplachování je dokončeno.

Vraťte sekundární výměník tepla na místo a nezapomeňte na gumová těsnění. Otevřete všechny kohoutky, zkontrolujte těsnost. Pokud je vše v pořádku, spusťte kotel. Panebože, zase máme teplou vodu! Nebylo to tak složité a trvalo to asi 3 hodiny.

Nastavení teploty kotle na tuhá paliva změnou přívodu vzduchu do spalovací komory kotle. Existují dva způsoby, jak toho dosáhnout: pomocí klapky a termostatické regulace tahu; pomocí ventilátoru a automatiky (regulátoru), která plynule mění jeho otáčky.

Jaká by měla být teplota topného kotle?? Pokud není venkovní teplota nižší, doporučujeme teplotu kolem 60-65 stupňů.10°С. Pokud je nižší, můžete zvýšit výkon. Pokud je venku téměř nula, nepotřebujete více než 50-55 stupňů.

Kotel neohřívá vodu pro vytápění

Podívejme se tedy na hlavní důvody, proč plynový kotel neohřívá vodu pro topný systém, a co v tomto případě dělat:

  • vzduchová uzávěra. Musíme zkontrolovat topný systém, zda není v radiátorech vzduch. Aby se tomuto problému předešlo, měl by být nainstalován odvzdušňovací ventil. Princip jeho činnosti je podobný jako u expanzní nádoby, ale dokáže udržovat tlak v systému. Systém je třeba odvzdušnit pomocí odvzdušňovacího ventilu. Je důležité zkontrolovat samotný ventil, zda není mechanicky ucpaný. může se v něm nacházet vodní kámen;
  • koroze v chladičích. Ucpání radiátorů můžete zjistit vypouštěním vody ze systému. Pokud je voda znečištěná, proplachujte systém, dokud nebude voda vizuálně čistá;
  • Chyby v zapojení. Teplá voda nemusí být k dispozici, pokud průměr potrubí neodpovídá údajům v projektu nebo v návodu. Zkontrolujte potrubí, správné připojení a kvalitu instalace ventilů;
  • Nedostatečný tlak v síti. Zkuste do topného systému doplnit vodu, protože nemusí být dostatečný tlak pro aktivaci automatického zapalování hořáku;
  • usazování vodního kamene ve výměníku tepla. Prvním příznakem je dlouhodobé zahřívání topného média a zahřívání radiátorů. Odstraňte usazeniny a proveďte úpravu kotlové vody. K tomu je třeba kotel rozebrat a vyjmout výměníkovou jednotku.
nastavit, teplou, vodu, dvouokruhového

Předtím je nutné uzavřít přívod plynu a vody do spotřebiče. Poté se výměník tepla připojí k ohebné hadici od čerpadla a opláchne se specializovaným čisticím prostředkem, který je běžně dostupný. Díly se pak propláchnou vodou.

READ  Jak nastavit čas na mikrovlnné troubě elenberg

Někteří výrobci umožňují používat v topném systému místo vody nemrznoucí směs. Tuto látku lze použít v následujících kotlích: Baxi, Vaillant, Protherm, Beretta, Korea Star. Je však třeba si uvědomit, že každý výrobce doporučuje používat vlastní nemrznoucí směs;

  • ucpání filtru. Chladiče také nemusí správně hřát, pokud je filtrační sítko zaneseno mechanickými nečistotami. Proto je třeba filtr pravidelně kontrolovat a čistit proplachováním vodou. Pokud k ucpávání dochází příliš často, je třeba díl vyměnit;
  • špatné nastavení. Pokud je vytápění slabé nebo chybí, je třeba nejprve zkontrolovat nastavení řídicí jednotky. Teplota může být nastavena příliš nízko a plyn vodu neohřívá;
  • poruchy čerpacího zařízení. Pokud výkon čerpadla nestačí k zajištění dobré cirkulace, může se při přehřátí vypnout. K tomu může dojít při zapnutí okruhu TUV;
  • Špatné radiátory. Pokud jsou v systému instalovány radiátory s nevhodným odvodem tepla a nevhodnou konstrukcí, může to mít za následek i špatné vytápění;
  • Nesprávný sklon potrubí. Tento problém se nejčastěji vyskytuje v systémech s přirozenou cirkulací. Normativní dokumenty stanoví, že sklon potrubí musí být nejméně 10 mm na metr potrubí. V opačném případě může dojít k poruše cirkulace a následnému neohřívání v důsledku nízkého průtoku topného média.

Teplá voda se uzavírá ve dvouokruhovém kotli

Někteří odborníci doporučují, aby teplota teplé vody byla nastavena na nižší teplotu, maximálně 50 oC, aby nedošlo k naředění vody ve směšovači při odběru vody a aby se kohoutky otevřely na plný průtok. Tímto způsobem navrhují zbavit se bubnování maximalizací průtoku ohřáté vody. V mnoha případech to pomáhá, protože průtok a teplota vody spadají do provozního rozsahu na grafu.

V systémech TUV s dvouokruhovým kotlem nebo s plynovým ohřívačem vody to nedoporučuji, a zde je důvod, proč. Při této metodě se spotřebuje mnohem více vody, a tedy i plynu, než je nutné. Kromě toho je nutné vždy udržovat velký průtok vody z kohoutku, nemožnost regulovat teplotu vody. to vše vytváří nepohodlí při používání horké vody.

Kromě toho se na displeji dvouokruhového kotle nezobrazuje teplota teplé vody na výstupu z kotle, ale teplota topné vody na výstupu z primárního okruhu výměníku TUV (teplota zpátečky z výměníku TUV).

JAK NAPRAVIT SITUACI S PŘEHŘÍVÁNÍM DHW NA NAVIEN ACE?

U dvouokruhových kotlů udržuje automatizační systém konstantní teplotu topné vody na výstupu z primárního okruhu TUV (teplota zpátečky ze spirály TUV) a teplota teplé vody na výstupu ze sekundárního okruhu TUV není regulována.

Teplota teplé vody na výstupu z kotle bude taková, jaká bude v závislosti na stupni otevření vodovodního kohoutku, teplotě vody ve vodovodním potrubí, tloušťce vrstvy vodního kamene. To znamená, že při každém otevření vodovodního kohoutku bude teplota teplé vody jiná.

Proto nelze na displeji předem nastavit požadovanou teplotu výstupní vody. Pokud na displeji nastavíte teplotu topné vody, např. 50 oC. teplota horké vody z kohoutku bude vždy nižší, a to pokaždé jiným způsobem.

V systému TUV s dvouokruhovým kotlem je výhodnější nastavit teplotu vody přímo na kohoutku v okamžiku odběru smícháním se studenou vodou ve směšovači. Aby to bylo možné, musí být k dispozici určitá rezerva pro teplotu výstupní vody.

Euroinstitut návod na obsluhu kotle a termostatu v Panenském Týnci

Pro pohodlné používání teplé vody z dvouokruhového kotle je nutné nastavit a na displeji v režimu TUV nastavit maximální teplotu 60 oC.

Nastavte tlak plynu před hořákem při provozu TUV:

Na displeji kotle musí být teplota teplé vody nastavena na 60 oC. (nastavení teploty TUV viz výše).

Sejměte uzávěr regulátoru (poz.4 na obrázku).

Zapněte kotel v režimu teplé vody a otevřete kohoutek teplé vody na plný průtok s maximálním průtokem.

READ  Jak vyčistit saze ze skla krbu

Nastavte (snižte) tlak plynu před hořákem pomocí šroubu maximální regulace plynu (poz.2). Otočením doprava se zvýší přívod plynu,

a při otáčení doleva se zmenšuje. Vizuálně sledujte výšku plamene v hořáku kotle. Účelem nastavení je snížit přívod plynu do hořáku tak, aby hořák pracoval nepřetržitě a teplota teplé vody z kohoutku zůstala konstantní a příjemná.

Nastavení, regulace maximálního výkonu kotle pomocí plynového ventilu Honeywell

Výrobce kotlů Protherm Gepard (Panther) instaluje u některých verzí kotlů místo plynového ventilu Honeywell plynový ventil SIT 845 Sigma. Nastavení tohoto ventilu je popsáno výše. V servisním menu kotlů Protherm s ventilem SIT zvolte řádek d.52 a d.53 chybí.

Pro nastavení plynového ventilu se provoz kotle přepne na ohřev teplé vody. Za tímto účelem otevřete kohoutek pro odběr teplé vody s maximálním průtokem, v tomto případě kohoutek na sprchové zástěně.

V nabídce služeb vyberte řádek d.53, stiskněte tlačítko Mode a na displeji uvidíte hodnotu parametru pro polohu krokového motoru plynového ventilu při maximálním výkonu. U nového kotle je například tovární nastavení maximálního výkonu na d.53 bylo =.17 a hořák se otáčí v režimu TUV.

Návod na řešení problému s teplou vodou u dvouokruhových kotlů Vaillant

Proveďte experiment. nastavte téměř minimální hodnotu parametru v řádku d.53 =-90 a zkontrolujte výsledek. Klepání by mělo ustat, ale teplota vody z kohoutku nám nemusí vyhovovat. Pak zvyšte parametr v řádku d.53 =-80 (-80 více než.90) a pozorovat zvýšení teploty vody z kohoutku. Postupně tedy zvyšujte parametr v řádku d.53 dokud není dosaženo požadované teploty vody z vodovodu.

Zvýšením parametru v řádku d.53. můžete dosáhnout toho, že kotel začne čepovat a teplota teplé vody na kohoutku zůstane nízká. V takovém případě je obvykle nutné odvápnit cívku TUV.

Např. u nového kotle dosáhla teplota teplé vody na kohoutku 55 oC. po nastavení v řádku d.53 parametr =. 90 (připomeňme, že tovární nastavení bylo =.17). Při změně průtoku v celém rozsahu, od maximálního průtoku (6 l/min) až po minimální průtok uvedený v návodu (1,1 l/min), nebyly zjištěny žádné známky vibrací hořáku při provozu TUV. Teplotu teplé vody lze regulovat pomocí kohoutku, který mění průtok vody a mísí ji se studenou vodou v omezeném, ale poměrně pohodlném rozsahu.

Použití expanzní nádoby

V zimě, když má kotel topný okruh, se při každém zapnutí teplé vody vypne topný okruh, aby bylo možné zapnout okruh teplé vody. V létě, kdy není kotel v provozu, se při každém zapnutí teplé vody zapne plynový kotel.

Uživatel často zapne kohoutek s horkou vodou jen proto, aby si opláchl ruce. Kotel se spustí nebo zapne, potrubím proudí horká voda. Ale uživatel na to nemusí čekat a umyje si ruce studenou vodou.

Časté a zbytečné přepínání a vypínání kotle mezitím „zkracuje“ jeho životnost. Jedním z možných řešení je instalace malé expanzní nádoby. Instaluje se před ohřívač vody. U tohoto typu zásobníku teče poprvé po otočení kohoutku horká voda do potrubí výhradně z ohřívače vody díky tlaku, který se v zásobníku vytvoří. Díky tomu není nutné zapínat a vypínat kotel, pokud se teplá voda používá jen krátkou dobu.

Doporučuje se používat zásobník určený pro zásobování teplou vodou. Použití nádrže určené k vytápění způsobí zápach, protože její membrána je vyrobena z gumy.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS