Co říkají pravidla??

Zkušenosti ze sousedství a online tipy nemohou být vždy užitečné. Velmi často se setkáváme s radami, jak schovat plynové potrubí do sádrokartonové krabice nebo ho ozdobit množstvím magnetů. Pokud to stavební úřad zjistí, bude muset být dekorace odstraněna a vy budete muset zaplatit pokutu.

Při rozhodování o nejlepším způsobu maskování plynového potrubí mějte vždy na paměti požadavky, které se vztahují na plynové potrubí v bytě:

 • plynové potrubí by mělo být snadno přístupné, abyste mohli v případě úniku nebo jiného problému vždy zkontrolovat a opravit jej. Někdy stojí nedodržení tohoto pravidla životy a končetiny;
 • Potrubí netěsněte. v případě úniku se bude hromadit plyn, což zvyšuje riziko výbuchu. Proto se k zakrytí potrubí nesmí používat jednodílné kanály. Potrubí navíc nesmí být skryto ve stěnových prostupech. Lze použít dekorativní konstrukce, které umožňují dostatečné větrání a jsou snadno odstranitelné, ale přesto je lepší poradit se s odborníkem;
 • Uspořádání potrubí sami neměňte. to smí provádět pouze odborníci a servisní pracovníci;
 • plynové potrubí musí být natřeno, aby bylo chráněno proti korozi a prodloužila se jeho životnost. Jakou barvu a složení zvolit, je jiná věc a my se na to podíváme podrobněji níže;
 • Při práci na potrubí se s ním musí zacházet velmi opatrně a nesmí se poškodit ani zatížit, proto se na něj nesmí nic zavěšovat.

Při provádění všech prací je důležité uzavřít přívod plynu, aby se zamaskovalo plynové potrubí.

Při výběru způsobu výzdoby velmi pečlivě myslete na bezpečnost: život je cennější než snaha o dokonalý interiér kuchyně. Pokud se vám zvolené řešení zdá byť jen trochu pochybné, je lepší poradit se s odborníkem na plynárenské služby.

odstranit, zámek, plynového, potrubí

Dekorativní svar ukončuje svařování trubek v nerotační poloze. Vytváření úzkých korálků při vodorovné povrchové úpravě. Poslední z nich musí být zcela plochý. Svařování probíhá ve vysokorychlostním režimu.

Při úplném svařování spojů je třeba brát v úvahu celý obvod bez přerušení. Blokády nesmí být od sebe posunuty o více než 50 mm.

Víceprůchodové svařování silnostěnných trubek a trubek bez soustružení zahrnuje spirálu. Tím se sníží počet blokování, a tím i počet závad. Svařování přerušte asi 20 mm od začátku role, aby se vyrovnala výška svařovaných švů. Větší korálek lze podřezat i vyfrézovat.

Podřezání korálku může být praktickým způsobem, jak snížit počet zámků a vytvořit lepší spoj. Tato metoda začíná na okraji korálku, který je roztaven zpožděným obloukem. Poté přejděte přes válec s elektrickým obloukem v provozu a pokračujte k další vrstvě s ohledem na předchozí vrstvu. V důsledku toho se konec jedné vrstvy stává pokračováním druhé.

Demontáž litinového potrubí

Nejobtížnější částí výměny starého potrubí je demontáž zastaralého litinového potrubí. V minulosti se inženýrské sítě budovaly z litinových trubek, které se spojovaly cementovou maltou, sírou nebo hliníkem. Potrubí sestavené z posledních dvou látek se velmi obtížně ničí, takže je třeba se připravit na zdlouhavé demontáže. V tomto článku se dozvíte, jak na to.

Instalace nového kanalizačního potrubí často začíná demontáží starého potrubí

Způsob přepravy plynu ke konečnému zákazníkovi

Samotné hlavní plynovody k dodávkám plynu koncovému spotřebiteli nestačí. Aby se plyn na plynovém sporáku změnil v modrý plamen, musí projít z hlavního plynového potrubí do rozvodného potrubí a poté plynovým potrubím uvnitř budovy.

Distribuce plynu

Jsou-li přepravní plynovody tepnami plynárenské přepravní soustavy. Distribuční a vnitřní plynovody. jejich kapiláry.

Stupně redukce tlaku plynu

GDS a GRP nejen snižují, ale také udržují požadovaný výstupní tlak. Čištění, sušení a odorizace plynu se provádí ve společnosti GDS.

V závislosti na kategorii spotřebitele se rozlišují nízkotlaké distribuční plynovody pro zásobování domácností plynem, středotlaké a vysokotlaké plynovody (kategorie I a II) pro zásobování průmyslových podniků plynem.

Podniky Obytné budovy
Připravovaná tlaková třída Vysoká kategorie I Kategorie II Střední Nízká
Pracovní tlak 1,6 1,2 0,6 0,3 0,003 MPa
Typ plynu LPG Zemní plyn a zkapalněný ropný plyn (LPG)

Vnitřní plynovody

K přímému přivedení plynu k plynovému sporáku se používají vnitřní plynovody, což jsou potrubí vedoucí z vnější strany budovy k místu připojení plynového spotřebiče umístěného uvnitř budovy.

Stavební předpisy a nařízení

Všechny požadavky na systém zásobování plynem jsou přísně regulovány. Jsou stanoveny ve stavebním zákoně (tzv. SNiP).

SNiP „Rozvody plynu“ zejména stanoví, že pro podzemní plynovody se musí používat polyethylenové a ocelové trubky. Pro nadzemní a podzemní plynovody je nutné použít ocelové trubky, ale pro nízkotlaké vnitřní plynovody lze použít ocelové a měděné trubky.

Telefonní plyn nouzové služba. 04

Vlastní plynové zařízení

Řetězec dodávek plynu z pole k obyvatelstvu nekončí, když plyn dorazí do vnitřních plynovodů. Dalším důležitým článkem tohoto řetězce jsou plynové instalace ve vaší budově.

READ  Jak odstranit skvrny z varné desky

Vnitřní plynová instalace je veškeré plynové zařízení v domě. Jedná se o plynové sporáky, vařiče, trouby, ohřívače vody, topné kotle, plynoměry a plynové rozvody v bytovém domě nebo v rodinném domě.

Každý si může do své domácnosti pořídit jakékoli plynové zařízení, pokud splňuje technické požadavky. Instalaci a připojení zařízení může provádět pouze zástupce specializované organizace, která je oprávněna pracovat s tímto zařízením. Plynárenská distribuční společnost (GDS), která má službu nouzové kontroly (nebo uzavřela smlouvu o službě nouzové kontroly), musí obsluhovat plynové zařízení.

Kontrola přívodu plynu je povinná jednou ročně. Plynárenská společnost vám dá výpověď nejméně týden předem. Nejlepší je počkat na jejich příjezd, jinak může dojít k přerušení dodávky plynu. Odborníci z plynárenské společnosti a regionální plynárenské společnosti rovněž zkontrolují odečty měřidla a neporušenost plomby na měřidle.

Za plyn musíte zaplatit jednou měsíčně, a to nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po měsíci dodávky. Pokud se platba opozdí o tři měsíce, může být plyn odpojen. Důvodem pro zastavení dodávky může být také nefunkčnost zařízení nebo absence příslušného certifikátu pro toto zařízení.

Všichni noví soukromí odběratelé platí za plyn prostřednictvím měřičů. Existuje ještě jedna forma úhrady. podle spotřebních norem: v závislosti na počtu obyvatel, typu použitého zařízení, ploše vytápěných prostor. Ceny za zámečnické služby „gorgaz“ jsou regulovány ceníky, které schvalují orgány složek Ruské federace.

VDGO jako součást skupiny Gazprom vyrábí holding Gasmash, který sdružuje šest výrobních závodů v Rusku (ochranné známky Darina, LADA, Neva, Terra, Flama) a Brestgazapparatu (ochranná známka Gefest).

Metan. Na rozdíl od směsi propanu a butanu jej lze zkapalnit pouze při nízkých teplotách, přibližně.162 °C.

Autonomní zásobování plynem

„Gazprom ročně investuje několik desítek miliard do plynofikace ruských regionů. Zásobování vesnice plynem z plynovodu však není vždy rentabilní. V odlehlých, řídce osídlených oblastech může být vhodnější instalovat autonomní zásobování plynem.

Pro autonomní zplyňování lze použít zkapalněný zemní plyn (LNG) nebo zkapalněný ropný plyn (LPG).

Historicky se LPG (směs propanu a butanu) poprvé rozšířil. Jeho výhodou je, že se dá snadno zkapalnit při běžné teplotě a tlaku pouhých 10-15 atmosfér. Pro jeho přepravu stačí ocelový válec o tloušťce stěny 4-5 mm.

Při zplynování pomocí LPG se palivo dováží nákladními automobily na LPG a skladuje se ve specializovaných nádržích. zásobnících plynu. držák plynu). Jejich kapacita se může lišit v závislosti na objemu a počtu místností (obytných i průmyslových), pro které jsou určeny. Nádrže mohou být podzemní nebo nadzemní.

Jak řezat plynové potrubí v bytě

Řezání plynového potrubí je nebezpečné, protože plyn se může vznítit nejen ohněm, ale i jiskrou, a při řezání potrubí může vzniknout jiskra. Pro jistotu je nejlepší nechat plynové potrubí v bytě odříznout odborníkem.

Co lze použít k řezání plynového potrubí

Plynové potrubí v kuchyni můžete přeříznout pomocí řezačky trubek, svářečky, pilky na železo nebo úhlové brusky. Pilový kotouč na kov pro řezání trubek se v současné době používá spíše ostře. Použití řezačky na potrubí není vždy snadné, protože plynové trubky jsou obvykle blízko stěny. Řezání plynových trubek se nejlépe provádí pomocí úhlové brusky nebo plynové svářečky.

Postup řezání trubky svařováním

Nejprve je třeba uzavřít hlavní stoupací potrubí, a tím přerušit přívod plynu do bytu.

Okamžitě po uzavření stoupacího potrubí je třeba zbývající plyn vypustit. K tomu stačí zapálit plynové hořáky a počkat, až plamen zhasne.

Nyní můžete trubku rozříznout. Při svařování plynem se kovový podklad trubky jednoduše spálí, když je vystaven proudu kyslíku o vysoké teplotě. Proto se trubka jednoduše rozdělí v místě, kde bylo provedeno svařování plynem.

Práce s plynovou svářečkou vyžaduje rozsáhlé školení a zkušenosti, proto je nejlepší využít profesionály, kteří trubky touto metodou řežou.

Přemístění plynového potrubí v bytě se provádí následujícím způsobem:

Nejdříve je třeba uzavřít přívod plynu do bytu kohoutkem.

Poté je nutné plynové potrubí vyfouknout, aby se odstranil plyn, který je stále v potrubí.

Poté se trubka v místě připojení k plynovému potrubí rozřízne. Otvor, který zůstane po odříznutí, se utěsní.

Poté je nutné v místě hlavního plynového potrubí vyvrtat otvor a přivařit k němu ohyb z kovové trubky.

Ke kovové odbočce musí být připojen kohoutek. Poté se provede odbočka k plynovému sporáku nebo plynovému topení. Potrubí je k nim připojeno pružnou sifonovou hadicí. Tato hadice musí být dlouhá nejméně dva metry.

Předpisy SNIP pro přeložky a instalace plynovodů

Přemístění plynového potrubí v kuchyni nebo v bytě vyžaduje následující podmínky

Plynové potrubí nesmí procházet okny, dveřmi nebo větracími mřížkami.

Minimální vzdálenost mezi elektrickým přívodem a plynovým potrubím je stanovena v souladu s předpisy pro elektrické instalace (PUE).

Plynové potrubí musí být instalováno ve vzdálenosti nejméně 2,2 metru od úrovně podlahy až po dno potrubí.

Připevněte plynové potrubí k podlaze, sloupům a stěnám pomocí háků, svorek, držáků, závěsů.

Chcete-li plynovou trubici zkrátit, zkraťte ji podle výše uvedeného popisu. Řez je přivařen svařováním v plynu.

Postup kontroly kuželového tlačného kohoutu

Přidržte zátku pomocí rukojeti a vyšroubujte pojistnou matici a matici pomocí klíče o průměru 17 mm.

Stiskněte prstem kolík zástrčky a otáčejte zástrčkou pomocí rukojeti. Pokud je zástrčka zaseknutá, můžete po otočení matice na kolík poklepat kladivem, aby nedošlo k poškození závitu. Zasáhněte matici!

Čištění kuželky a tělesa a následné mazání a opětovná montáž se provádí stejným způsobem jako u nástrčného ventilu. Vyčistěte pračku od starého maziva.

Naneste mazivo na těleso ventilu v místě, kde se dotýká podložky.

Nasaďte pojistnou podložku na drážku čepu. Za tímto účelem nastavte zátku kohoutu do polootevřené polohy.

Našroubujte matici zpět na kuželku ventilu.

Sevřením matice nastavte stupeň napnutí ventilu. Zkontrolujte otáčením knoflíku. Kohoutek se nesmí otáčet příliš lehce, ale nesmí také téct příliš volně. Dotáhněte pojistnou matici.

READ  Jak odstranit zápach z automatické pračky

Jak otevřít zámek na plynovém potrubí

Blokátor plynových ventilů (blokovací a těsnicí jednotka) je uzamykatelný prefabrikovaný kontejner k ochraně proti přístupu ke kulovým, kuželovým a spojovacím kohoutům plynovodů.

Konstrukce jednotky je vyrobena z válcovaného ocelového plechu a trubek s ochranným polymerním (práškovým) nátěrem. Otvory v krytu a víku spotřebiče jsou určeny k utěsnění.

Blokátor plynového ventilu (uzavírací/těsnicí jednotka) se snadno připevní na kohoutek potrubí, je uzamykatelný a utěsněný.

  Blokátor plynového ventilu (blokovací a těsnicí jednotka) umožňuje:

Normy pro instalaci plynového potrubí

Ještě před příjezdem plynaře se může majitel seznámit s požadavky na výstavbu vnitřních plynovodů. To šetří čas a umožňuje určit nejlepší variantu podle všech parametrů. Kritéria pro výběr umístění plynových spotřebičů a pravidla pro jejich instalaci jsou stanovena v SNiP 2.04.08-87.

Požadavky na umístění plynovodů

Po zkrácení komína musí být zachován volný přístup. Všechny spotřebiče, včetně plynoměru, musí být rovněž na dohled.

Zvláštní pozornost je v SNiP věnována umístění ventilů, které slouží k uzavírání hlavního potrubí. Nesmí být maskovány nebo zakrývány prázdnými kuchyňskými skříňkami nebo stacionárními dekorativními zástěnami.

Všechny vzdálenosti stanovené předpisy musí být dodrženy. Například plynové potrubí musí být umístěno nejméně 200 cm od podlahy.

Důležitým bodem je nedotknutelnost horizontálního úseku odbočky ze společné stoupačky, kde je umístěn plynový kohout. Nelze jej odstranit ani zkrátit. Jedinou výjimkou jsou byty ve vyšších patrech bytových domů.

Plynárenský úřad jim povolil prodloužit kohoutek do výšky 75 cm nad podlahou. To neporušuje bezpečnostní předpisy a umožňuje umístit potrubí a vodovodní baterii pod pracovní desku kuchyňské linky. Další informace o tom, jak zamaskovat plynové potrubí v kuchyni

Výběr materiálu a nejlepšího způsobu provedení práce

Úseky plynových potrubí lze opravit pouze svařováním. Nástrčné spoje jsou přípustné pouze v místech, kde jsou instalovány regulátory tlaku, uzavírací ventily a plynové sporáky. To je další důvod pro přivolání odborného plynaře.

Dalším, stejně pádným argumentem je nutnost odpojit přívod paliva podél celého stoupacího potrubí bytového domu. To mohou činit pouze oprávněné plynárenské společnosti a jejich zástupci po konzultaci s energetickou společností.

Zákon také klade přísné požadavky na výběr materiálu. Ohebné hadice jsou povoleny pouze pro připojení plynových rozvodů ke kuchyňským spotřebičům. Jejich délka nesmí přesáhnout 300 cm.

Pružné hadice mohou být pryžové textilní hadice, kovové opletené pryžové hadice nebo vlnovcové hadice. Všechny ostatní části potrubí musí být kovové. To je třeba vzít v úvahu i při zkracování potrubí.

Jak přemístit plynový kotel nebo plynový kotel na jiné místo

Je možné přemístit plynový kotel do jiné místnosti a umístit ho jinam Mnoho lidí chce přemístit plynové zařízení vyrábějící teplo. například kotel nebo bojler. k jiné stěně nebo dokonce mimo místnost. Jaký je nejjednodušší způsob, jak to udělat Pokyny by měly být uvedeny ve standardním SP 62.13330.2011 „Rozvody plynu“ a další, na které odkazuje.

Je možné přemístit plynové topení nebo kotel do jiné místnosti?

Kotel nebo plynový kotel nelze jen tak přemístit do jiné místnosti. Připojení plynu ke spotřebičům se obvykle provádí pomocí ohebného potrubí, což je vlnitá trubka z nerezové oceli nazývaná „plynová trubka“. V předpisech je ustanovení, které nedovoluje, aby flexibilní plynové potrubí křížilo jakékoliv konstrukce, okna, dveře nebo jiné otvory.

Nemůžeme tedy jen tak vzít dlouhou ohebnou přípojku a použít ji k přesunu kotle do další místnosti, protože bychom určitě křížili něco, co by se křížit nemělo V tomto okamžiku je kotel vázán na místnost, kde je pevná ocelová neohybná plynová trubka.

Veškeré práce na plynových spotřebičích musí být prováděny s vědomím plynárenského úřadu.

Je zakázáno instalovat plynové zařízení. kotel nebo sloup. mimo projekt. Projekt musí být schválen a koordinován s předpisy. Přesun kotle vyžaduje změny v dokumentech. Pokud tedy chcete přemístit plynové topení nebo plynový kotel, je třeba se nejprve obrátit na plynárenské.

A kam vás pak pošlou v závislosti na závažnosti situace a složitosti řešení problémů v daném oddělení. Všechny předpisy lze někdy vykládat volněji, zejména proto, že všechny tyto dokumenty jsou plné nepřesností a nejasností.

Proč jsou ve starých domech plynové kotle v koupelnách?

Regulační požadavky se mění v souladu s novými technologiemi, novými znalostmi a novými získanými zkušenostmi. Bezpečnostní pravidla v jakékoli oblasti se neustále vyvíjejí.

Dříve, když byly ve „Stalinkách“ instalovány plynové spotřebiče, bylo povoleno instalovat plynová zařízení vyrábějící teplo v koupelnách. Nyní to není povoleno a nikdo tam nedá nově zakoupený reproduktor. Takový projekt nebude vypracován a schválen.

Další věcí je, že spotřebitelé dokáží v dokumentech nazvat koupelnu druhou kuchyní Poukázat na to, že v ní nejsou žádné spotřebiče s otevřenou vodou. Během instalace je třeba přestěhovat sprchu a záchod

Teoreticky lze tedy plynový kotel do koupelny instalovat i dnes. Další věc je, že se musí servisovat a pracovníci plynárenského servisu mohou oprávněně vznést vážnou reklamaci za zneužití plynového zařízení, pokud najdou sprchovou hlavici vedle kotle nebo ohřívače vody.

Je možné přemístit plynový kotel z chodby do kuchyně?

Je přípustné přemístit plynový kotel z chodby do kuchyně, kam se nejlépe hodí Doporučuje se umístit plynové spotřebiče do pomocné místnosti, kde jsou méně hlučné a nezatěžují interiér. V kuchyních naopak plynový kotel nebo ohřívač vody brání ve výhledu a zabraňuje hluku a zahlcování prostoru. Předpisy však jejich instalaci v kuchyních povolují.

Proč je možné v kuchyni, pokud je tam dřez a otevřená voda? V čem je umyvadlo lepší než záchodová mísa nebo umyvadlo na záchodě Odborníci na plynárenské služby nemají na tuto jednoduchou otázku odpověď. Jen vědí, že existují předpisy, že to můžete dělat v kuchyni a ne v koupelně.

READ  Dělený systém se zcela neuzavírá

Proč je obtížné přemístit plynový kotel do jiné místnosti?

Je nutné vypracovat, odsouhlasit a schválit odpovídající technickou dokumentaci, což je obtížné. V praxi bude nutné demontovat, vyčistit a upravit (přepojit) přívodní plynové potrubí a přivést ho do místnosti, kde má být podle nového projektu instalován kotel nebo ohřívač vody.

V mnoha pobočkách plynárenských společností však rádi vidí takové zákazníky, kteří nosí své kotle sem a tam a jsou ochotni zaplatit za jakýkoli rozmar. Proto existuje mnoho rozmarů pro ty, kteří chtějí kotel přemístit do jiné místnosti, a pro všechny služby, které je podepisují, schvalují a instalují.

Lze kotel přemístit z kuchyně na chodbu nebo do skladu?

Kotel a další plynové spotřebiče lze přemístit z kuchyně do skladu, předsíně nebo jiné pomocné místnosti, pokud jsou splněny určité požadavky předpisů. Vyžadují se zejména tyto údaje.

Kování

Nespecifikované informace

Ohyb je také spojovací tvarovka, která je ve skutečnosti krátkou trubkou. Na jedné straně je malý závit pro připojení ke šroubení. na druhém konci je dlouhý závit, který drží pojistnou matici a spojku pro připojení trubky.

Výrobek musí mít dostatečně dlouhé vlákno, protože. Pokud se díly nevejdou do závitové oblasti, bude nutné zvětšit vzdálenost mezi spojovanými konci trubky a tvarovkou, což sníží pevnost spoje.

Je třeba říci, že tento spojovací prvek se mnohem častěji používá pro vodovodní potrubí. Z tohoto důvodu postrádá dobrou ochranu proti korozi. Následující typy spojek jsou nejběžnější:

Poniklované Mnohem častěji se používají v obytných oblastech, aby potrubí působilo estetičtějším dojmem. Je samozřejmé, že cena těchto kování je vyšší než cena jednoduchých ocelových kování.
Pozinkované Použitelné v oblastech, kde je systém vystaven povětrnostním vlivům.
Ocel Používá se převážně pro zakopané potrubí. Pro ochranu proti korozi je natřete.

Podle normy GOST 6357-73 mohou být rozměry trubkových spojů následující:

Délka výrobku, mm Vnitřní průměr, mm Délka dlouhé závitové části, mm Délka malé závitové části, mm
150 50 65 17
130 32 55 13
110 15 40 9

Kromě toho existují některé střední velikosti. Spojovací díly se samozřejmě vybírají podle průměru potrubí.

Zvláštní údaje o připojení

Pokyny k montáži trubek jsou následující:

Bezpečnost plynovodů

odstranit, zámek, plynového, potrubí
 • Nejdříve se k potrubí přišroubuje spojka.
 • Výrobek se poté našroubuje do připojovací armatury (v některých případech se připojuje přímo vývod). Spoj by měl být těsný, proto by měly být díly přišroubovány až na doraz.
 • Na dlouhý konec součásti by měla být našroubována pojistná matice.
 • Poté šroubujte na delší straně závitové části, dokud nedosáhnete zátky.
 • Poté je třeba přiblížit konec nátrubku k trubce a našroubovat nátrubek tak, aby pomalu začal překrývat trubku. Čím správněji jsou osy dílů vyrovnány, tím snadněji se spojení provede.
 • Poté zajistěte spoj pojistnou maticí tak, že ji ohnete o několik centimetrů směrem k zásuvce. Prostor mezi díly musí být vyplněn nitěmi lnu, které by měly být navinuty na straně, kde se otáčí matice. Poté se pojistná matice utáhne až na doraz, čímž se spoj utěsní a zabrání prosakování vody.

Legitimita kanalizační zátky pro dlužníky

Jde o to, že ve skutečnosti není údržba bytu přerušena.

Obyvatelé však nebudou moci vodu používat.Pro dlužníky je zátka na kanalizaci překážkou v používání koupelny a kuchyňského kohoutku.

Z tohoto důvodu nejsou odpadní vody odváděny z kanalizace do společné stoupačky.Instalatérské zátky pro dlužníky. speciální technické zařízení, které omezuje odtok odpadních vod z bytu.

Těsnění na plynovém potrubí

Přečtěte si (2 replies) Tagy: 2 Guest_6831054 Rusko. Krasnodar 13.07.2019 Přečtěte si (1 reakce) Tagy: 1 Katya Rusko. Krasnodar 22.05.2019 Přečtěte si (3 replies) Tagy: 3 Nikolai Rusko. Krasnodar 10.02.2019 Porušili jsme těsnění plynového potrubí a neoprávněně připojili plyn do domu. Dluh v době odpojení byl 20 000 Když poskytovatelé plynu vypnuli náš plyn nebyl doma a nemají podpis na odpojení.

Dnes přišli a vyfotili náš nelegální kohoutek. Ale opět bez našeho vědomí, co teď uděláme? A jaký trest můžeme očekávat??

Předem děkuji! Odpovědi: 1 Sdílet Do oblíbených 1 odpověď na tuto otázku od Advokáti 9111.ru

Bulankin Maxim Nikolajevič není na místě právník 10.02.2019 Dobrý den.

Kritéria výběru vhodnosti

Zastavovací zátka musí být vybrána podle několika kritérií:

 • Výrobní materiál. Pro kovové plastové trubky se zpravidla používají tvarovky z PVC, pro PET trubky tvarovky z polyethylenu a pro kovové trubky ocelové nebo mosazné tvarovky. Gumové se používají jako dočasné.
 • Průměr, velikost a tvar. Zátky s průřezem by měly přesně odpovídat parametrům komunikačních trubek. Kromě toho se pro kruhové prvky používají kulatá kování a pro profilované prvky čtvercová kování.
 • Cílová destinace. Pro dlouhodobé utěsnění potrubí je lepší zakoupit závitové nebo eliptické šroubení. Má-li být uzavírací zátka používána pouze krátkodobě, je lepší použít přírubovou zátku. A pro systém TUV nebo topné trubky se nedoporučuje kupovat pryžové a polymerové zátky. Při vystavení vysokým teplotám mění svůj tvar. To může vést k poklesu tlaku v systému. Pneumatické a šroubové zátky se v plynovodech nepoužívají. Zde se nejlépe hodí přírubové.

Ozdobné zátky jsou vyrobeny z PET v různých odstínech. Barvivo se přidává do polymeru během procesu lisování. Kování je rovnoměrně natřeno po celé tloušťce plastu.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS