Co je polypropylen?

Tento termoplastický polypropylenový polymer má mnoho výhod. Není tak hustý jako polyethylen, ale je vysoce odolný proti oděru a teplotám a nekoroduje. To znamená, že horká voda nemůže polypropylen poškodit (žádná koroze, žádné ucpávání). Maximální teplota, při které může materiál pracovat, aniž by byla ohrožena integrita konstrukce. 120-140 stupňů, a tyto hodnoty v síti teplé vody nebo vytápění se nestane. Je pravda, že polypropylenové trubky se bojí mrazu, ale u ručníkového radiátoru to nevadí.

Důležité! Odhadovaná životnost polypropylenových trubek při tlaku do šesti atmosfér a teplotě do 75 stupňů je 50 let.

Nevýhodou polypropylenu je jeho relativně nízká tepelná vodivost. Při stejných výchozích údajích je rozdíl teplot na povrchu kovové (lakované) a polypropylenové trubky 8-10 % (4-6 stupňů). To znamená, že polypropylen bude fungovat hůře než běžná kovová cívka, ale ne o moc.

Nespornou výhodou polypropylenu je jeho snadná instalace, spolehlivost a trvanlivost. Pro přívod teplé a studené vody se používá polypropylen třídy PP80, který dlouho odolává vysokým teplotám a tlakovým rázům v systému.

Slabým místem každé polypropylenové konstrukce jsou tvarovky (konektory). Umožňují snadnou instalaci libovolné konfigurace potrubí bez nutnosti svařování. V tomto případě však může jakékoli porušení pravidel instalace kompresních armatur nebo nedostatek zkušeností se speciální páječkou pro polypropylen způsobit nouzovou situaci.

Kde začít

V bytovém domě dosahuje pracovní tlak v rozvodu teplé vody 8-10 atm (ve staré zástavbě 5-7 atm).), při špičkovém zatížení může stoupnout až na 12 atm. U polypropylenových trubek neexistuje krátkodobé zatížení, ale před instalací sušičky je vhodné ověřit parametry inženýrských sítí ve vaší domácnosti.

Důležité! Pokud je teplota vody v systému TUV příliš vysoká a v potrubí dochází k častým poklesům tlaku, instalace polypropylenového sušáku ručníků, zejména vlastnoručně vyrobeného, se nedoporučuje.

Aby ručníkový radiátor úspěšně vytápěl koupelnu, měl by být dimenzován podle velikosti místnosti.

Optimální průměr polypropylenové cívky je 20-25 mm. Důležité je, že musí odpovídat uložení stávajícího rozvodu.

Po určení rozměrů ručníkového radiátoru a průměru potrubí je třeba nakreslit konstrukční plán. Pomůže určit požadovanou délku potrubí a počet přípojek.

Důležité! Polypropylenové trubky nelze ohýbat, rovné úseky se spojují tvarovkami. To vše výrazně ovlivní konečný vzhled ručníkového radiátoru.

Pod tíhou mokrého prádla se může dlouhá část prohýbat. Zesílený polypropylen (ve stěně trubky je vrstva hliníkových nebo skleněných vláken) může pomoci tomu zabránit. Ale i v tomto případě může příliš dlouhý držák na ručníky vlivem tepla a hmotnosti prádla změnit svou geometrii.

Mohu na ručníkový radiátor namontovat vodovodní baterie??

Dobrý den, prosím o pomoc s touto otázkou. Renovace koupelny v 5. patře hruschevka, jsem dal nový vyhřívaný věšák na ručníky-kov. Byl rozřezán na plastové trubky, mezi nimiž byly umístěny kulové ventily v horní a dolní trubce. Máme sušičku na topném systému, protože v domě není TUV, voda se ohřívá plynovými hořáky. Na podzim, když jsme vyfoukali trubky sušáku na ručníky, začal protékat spoj a dcera zakryla kohoutky. Později, když jsme v domě vypnuli vodu, přiběhli instalatéři a přísahali, že na této stoupačce není žádné teplo, protože jsme vypnuli vodu všem. Utáhli netěsnící spoje a na kus papíru napsali poznámku, že mají sundat kohouty z ventilu, jinak bude soud. Můj dotaz zní, zda mají být tyto kulové ventily na držáku na ručníky, nebo ne?? Je jejich instalace v tomto případě legální. Podle SP, SNip a VSN musí stát, ale jasná formulace Nebyl jsem překvapen. A oddělení Společnost vyhrožuje žalobou a přeplatkem Pomozte mi to vyřešit, protože pro 2 hezké dívky je obtížné pochopit složitosti.

Je to jednoduché. Pokud nemáte na stoupacím potrubí propojku, neměly by být žádné odbočky. Pokud jste nainstalovali ventily, musíte nainstalovat také propojku. V opačném případě vás mohou skutečně zažalovat a donutit k demontáži ventilů.

Možnosti instalace sušičky jsou zhruba následující: První schéma ukazuje instalaci bez ventilů.

Druhý obrázek ukazuje propojku v případě instalovaného uzavíracího ventilu:

Ve vícepodlažních budovách se teplá voda a vytápění vždy rozvádí do oběhu.

Zde je schematické znázornění cirkulace vody. Červená trubka je přívodní. světlejší dole je zpětná.

Pokud cirkulaci zastavíte, voda se ochladí. Jsou zde kohouty a žádné přemostění; uzavřením kohoutů zastavíte cirkulaci. V takovém případě je nárok údržbářské společnosti vůči vám oprávněný.

Proč se nevyhřívá věšák na ručníky

Před dvaceti lety představoval sifon pro stavitele monolitickou stoupací trubku zahnutou do tvaru písmene U nebo M.

Obrázek 1: PS ve tvaru U, který je součástí stoupacího potrubíа.

Obrázek 2: Rozvodna ve tvaru písmene M jako součást stoupacího vedení.

Navzdory nevzhlednému vzhledu měl tento typ WC nesporné výhody: byl vždy horký, nekladl žádný znatelný hydraulický odpor a neumožňoval nájemníkům jakkoli narušovat provoz stoupačky teplé vody (TUV).

Ale čas plynul a nájemníci ve starém bytovém fondu při opravách nahrazovali staré a ošklivé PS novými a lesklými. Takto by měla vypadat správná instalace:

Obrázek 3: Nový PS jako součást stoupacího potrubí, inteligentní výměna.

Průměr PS odpovídá průměru stoupacího potrubí, připojení je provedeno bez zúžení a bez uzavíracích ventilů (kohoutů).

Obrázek 4: Nový PS je součástí stoupacího potrubí, negramotná výměna.

polypropylen, držák, ručníky

Ve stoupacím potrubí jsou čtyři další zúžení způsobená použitými tvarovkami:

Obrázek 5: Vnitřní průřez tvarovky pro trubky z kovu a polymeru.

Obrázek 6: Nový PS je součástí stoupacího potrubí, zcela negramotná výměna.

Kromě výše uvedených redukčních ventilů byly přidány uzavírací ventily. Při uzavření některého z nich se ve stoupačce zcela zastaví cirkulace, tlak v následujících bytech ve směru přívodu klesne na nulu (voda může nějakým způsobem přicházet z hlavního „vratného“ potrubí), stoupačka bez odtahu se ochladí, při otevření kohoutku musí odtékat studená voda.

Odvody ze stoupacího potrubí TUV pro věšáky na ručníky.

Postupem času si stavitelé osvojili modernější technologie a namísto ohnuté ošklivé trubky začali vyrábět dvě stoupací potrubí pro připojení FS podle výběru obyvatel. Bohužel však ani typ, ani výška těchto ohybů od podlahy, ani vzdálenost mezi nimi nejsou stanoveny. nejsou nijak regulovány. To vede k velkým problémům při připojování PS, jak bude popsáno níže.

Obrázek 7: Odbočky ze stoupacího potrubí, nezkreslený a nezkreslený bypass.

Obrázek 8: Obtoky ze stoupacího potrubí, zúžený obtok.

Obrázek 9: Výstupy ze stoupacího potrubí, posunutý obtok bez překážek.

mezi ohyby je vždy obtok, úsek potrubí o stejném průměru jako stoupací potrubí nebo o jeden stupeň menší.

Obtok u chladiče ručníků řeší několik problémů:

  • Udržování normální rychlosti cirkulace v celém stoupacím potrubí teplé vody (TUV). Nucená cirkulace ve stoupacím potrubí zajišťuje rovnoměrný přívod teplé vody (podle norem. 60 stupňů) do každého bytu v každém podlaží bez ohledu na jeho vzdálenost od začátku přívodu ke stoupacímu potrubí.
  • Jedním PS prochází pouze část celkového průtoku teplonosné látky (vody), druhá část prochází mimo, čímž se ušetří více tepla pro další sanitární místnosti. Koneckonců, jeden nebo dva tucty ohřívačů ručníků lze ovládat z jedné stoupačky.
  • Je možné vypnout PS nebo upravit teplotu obyvateli, aniž by to mělo vliv na ostatní byty (druhá možnost vyžaduje další regulační ventil na jednom z vývodů, tj. gravitační čerpadlo v budově). к. kulovým ventilem nelze nic regulovat).
READ  Ochranná obrazovka pro baterii vlastníma rukama

Promluvme si o fyzice. Gravitační čerpadlo v rozvodně.

Jestliže funkčnost WC se zúženým nebo posunutým obtokem může dávat smysl instalatérům, kteří přemýšlejí v kategoriích „půjde to, nebo nepůjde“, schéma bez posunutého obtoku a bez zúžení stoupačky je přivádí do rozpaků: „Všechna voda teče kolem držáku na ručníky! Nebude tam zatékat! To nikdy nemůže fungovat!“.

Systém PS však s tímto připojením funguje bez problémů! Jeho funkce je založena na „gravitačním čerpadle“:

chladicí kapalina má tendenci klesat, protože má vyšší hustotu (měrnou hmotnost) než teplejší chladicí kapalina. V důsledku toho se ochlazené médium tlačí do stoupacího potrubí ze spodního bodu systému a současně se teplejší médium ze stoupacího potrubí tlačí do horního bodu systému. která se opět ochlazuje a proudí dolů, čímž vzniká gravitační čerpadlo, které je na věčnost poháněno chladicí vodou.

Obrázek 10: Termogram radiátoru s výhradně přirozenou cirkulací vzduchu.

Obrázek 11b: Termogram PS pracujícího pouze s přirozeným oběhem.

Musí být elektrické věšáky na ručníky vypnuté?

Pokud je průměr přívodního potrubí větší než 32 mm a sušička není od stoupacího potrubí vzdálena více než 2 metry, může být přívodní potrubí vodorovné (kolmé na hlavní stoupací potrubí). V ostatních případech je třeba zvýšit hydraulický tlak se správným sklonem: je to 2-3 cm na každý metr vedení. Optimální průměr nástavce je 25 mm pro zesílené polypropylenové trubky a ¾“ pro ocelové trubky.

Starší domy mají často radiátor nebo jednoduše zakřivené potrubí, které slouží jako sušička. Nyní však rekonstruujete a rozhodli jste se nahradit různé výrobky z minulosti krásným, lesklým držákem na ručníky.

Při otevření žaluzie se vzduch z topného systému přesune do držáku ručníků a poté je odváděn speciálním otvorem. Když je kohout v zavřené poloze, šroub je pevně přitlačen k tělu, které má kalibrační otvor.

Vodovodní kohoutek na ručníkovém radiátoru plní funkci regulátoru, který řídí stupeň rozvodu vody. Jeho funkce je důležitá zejména při častých změnách tlaku vody v potrubí.

Velikost a tvar spotřebiče se volí podle konstrukce místnosti a objemu ohřívaného vzduchu. Ohřívače Lawn, Foxtrot a Modern jsou vhodné pro velké koupelny, držáky a spirály pro menší koupelny.

Průměr potrubí pro zajištění účinné cirkulace: nejméně DN20 (3/4″. pro pozinkované ocelové potrubí, 25 mm. pro kvalitní vyztužené PRP, 20 mm. pro nerezové potrubí), kulové kohouty. nejméně 3/4″.

polypropylen, držák, ručníky

A přívod vody se provádí různými způsoby, takže si vyberte možnost podle svého schématu připojovacích trubek.

V soukromých domech, pokud je ručníkový radiátor připojen k topnému systému, je možné vypustit vzduch jiným způsobem a Mayevského kohout (neboli odvzdušňovací ventil) není vždy potřeba.

Před omítáním je však třeba vše připravit. Jak se ukázalo, ne každý chápe, jak to udělat správně, ale opět to není obtížné.

Převlečná matice je pak umístěna na boku spotřebiče. Jeho závity závisí na modelu ohřívače. 1/2″ nebo 3/4″. Před zakoupením tohoto výrobku si musíte ujasnit, jaká forma konstrukce vám vyhovuje, zvolit materiál, typ instalace a doplnit potřebné příslušenství: prodlužovací kabel, šroubovací uzávěr, excentrický kus, adaptéry.

To se dělá proto, aby bylo možné najít robustní a funkční jednotku s jakýmkoli rozpočtem, aniž by byl ohrožen její výkon. Vyhněte se plastovým prvkům v provedeních se závitovou základnou. I ty nejodolnější plasty se poměrně rychle opotřebují.

Konstrukce kulového ventilu: jedná se o poměrně jednoduché šoupátko s malým otvorem uvnitř mechanismu, kterým proudí teplonosné médium. K šoupátku je připojen konektor, který umožňuje otevírání a zavírání samotného mechanismu.

Připojení žebříku PS pracujícího na kombinaci nuceného a přirozeného oběhu, se zúženým obtokem. Diagonální připojení.

Pokud je vše provedeno se správnou odborností. zařízení bude fungovat stejně efektivně jako továrně vyrobené a jeho cena bude několikanásobně nižší.

Připojení žebříku PS pracujícího na kombinaci nuceného a přirozeného oběhu s omezením obtoku. Diagonální připojení.

Pokud máte dostatek zkušeností, funguje to stejně efektivně jako továrně vyráběný spotřebič a cena je několikanásobně nižší.

Pokud jsou v okruhu jednoho kilometru silné rádiové věže, pak ano. A pouze studené potrubí se spotřebovává. Poprvé jsem slyšel o horkém. Vím, o čem mluvím. V mém městě bylo silné rozhlasové centrum, které sežralo všechny trubky v okolí.

Proces odstraňování vzduchového uzávěru pomocí Maevského ventilu. Vzduch se vypouští speciálním otvorem. Stylová varianta hranatých ventilů čtvercového tvaru. Atraktivní chromovaný povrch, praktický a funkční tvar.

Připojení 1 P/C a kohoutků pomocí 1 3/4 (1/2) reverzních chromových spojek, v závislosti na kohoutku. U žebříků je to obvykle velikost 1/2.

Kromě přímé funkce regulace průtoku vody by měl ručníkový radiátor také vypadat atraktivně. Proto jsou konstrukční detaily pochromované. Každý typ má své vlastní nuance.

Dobrý den, prosím o pomoc s tímto problémem. V 5. patře chruščovovského bloku jsem nechal zrenovovat koupelnu s novým kovovým radiátorem na ručníky. Byl vyříznut do plastové trubky, mezi nimiž byly v horní a dolní trubce umístěny kulové ventily.

Polypropylenové trubky

Při demontáži kanalizačního potrubí došlo k poškození polypropylenového potrubí (utržení / vytržení u kořene), instalatéři HMO odmítají potrubí obnovit na náklady HMO. Buď za poplatek, nebo si najmout externí společnost. Otázka: Kdo a na čí náklady potrubí opraví??

Dům byl postaven v roce 1949. Potrubí ústředního topení nebylo nikdy vyměněno. Lze v systému ústředního vytápění použít polypropylenové trubky?? V jednom z pokojů bytů po nehodě část ocelového potrubí (stoupačky DH) nahradila Velká Británie polypropylenem, který se při vysokých teplotách ohýbá a může prasknout a zaplavit nižší patra. Celý systém ústředního topení v podkroví je starý a prohnilý, nové kohouty jsou instalovány na zrezivělých trubkách, což může způsobit prasknutí kohoutku a vytopení všech podlaží. Na mnoha místech chybí tepelná izolace potrubí. Jak donutit správcovskou společnost, aby opravila systém ústředního vytápění v budově a nahradila trubky na kovu, které jsou uvedeny v projektu domu? Děkuji.

Moji rodiče před 10 lety vyměnili potrubí za polypropylenové, v 1. patře teplou vodu. Dnes prasklo potrubí ve sklepě a energetická společnost požaduje opravu na naše náklady. Co dělat?

Odpovězte prosím na následující otázku. Provádíme rekonstrukci bytu, rozvody teplé a studené vody byly vyměněny za polypropylenové, byly instalovány kuchyňské linky, polypropylen byl napojen na ručníkový radiátor, všechny stěny jsou obloženy GFB. V současné době naše společnost HOA zahájila výměnu topných trubek a zejména požaduje rozšíření stěn, aby bylo možné změnit připojení k věšáku na ručníky na ocelovou trubku. Tvrdí, že polypropylen nelze používat pro takové instalace v cihlových domech, a nutí nás podepsat potvrzení o odmítnutí a vyhrožují nám žalobou a výměnou potrubí. Můžete nám říci, zda na to mají právo? Co musím udělat?? Dům je cihlový a komunikace jsou v suterénu. Děkuji!

Koupili jsme si navíc polypropylenové trubky, můžeme je vrátit do obchodu?

Je možné nahradit železné topné trubky polypropylenovými??

Bydlíme v 9. patře a naši sousedé mají netěsné domovní potrubí, které vede do našeho bytu. Soused se ji z vlastní iniciativy pokusil vyměnit za polypropylenovou, teď po nás chce, abychom nechali vyměnit celé potrubí v našem bytě. Odmítáme, protože nedochází k žádnému úniku. Kdo nám zaplatí výměnu potrubí v bytě?

READ  Jak vložit nit do šicího stroje

Je možné instalovat požární vodovod z plastových trubek (polypropylen)?

Budova prochází rekonstrukcí a potrubí je nahrazeno polypropylenovým

Před 4 lety jsme nechali vyměnit všechny trubky a radiátory za polypropylenové.

Lze uložit pokutu za výměnu kovových stoupacích potrubí za polypropylenová??

Druhý den praskl kus potrubí v koupelně stoupačky, polovina potrubí nahrazena polypropylenem polovina železné trubky praskla železná trubka zaplavená sousedy. čí je to vina? Co dělat?

Byt je privatizován, rekonstrukce s výměnou stoupaček v koupelně byla provedena bývalými majiteli bytu v místě zheku.

Lze v mém bytě vyměnit topné potrubí (stoupačku) za polypropylenové??

V naší budově bylo vyměněno společné potrubí (stoupačky, potrubí pro vytápění atd.). a studenou vodou) před 12 lety na plast nebo polypropylen. Nevím přesně, jak se jmenují. Pak byly provedeny opravy. Koupil jsem si byt s již opravenými a zašitými trubkami. Přístup pouze k horním kohoutkům. HOA se nyní rozhodla znovu vyměnit potrubí teplé vody. Otázka: Na čí náklady se potrubí opravuje? A mohu odmítnout nahradit, protože trubky jsou v dobrém stavu?

Chystáme se vyměnit staré topné potrubí ve školce a škole, je možné nahradit staré kovové potrubí zesíleným polypropylenem??

Technické služby se chystají vyměnit vývod ze sklepa (staré ocelové potrubí D 100 mm za polypropylenové 90). Pokud vím. Vnitřní průměr přívodního potrubí musí být minimálně stejný jako vnitřní průměr přívodního potrubí. Průměr přívodu vody. Je to tak??

Držák na ručníky je v provozu, polypropylenová trubka, vyrobená námi, netěsnosti začínají nejméně dvakrát ročně. Energetická společnost odmítá cokoli udělat, protože potrubí je propylenové.

Dobrý den, změnil jsem potrubí pro odvod vody z ventilu na polypropylen, správcovská společnost vyžaduje projekt, který by souhlasil s tím, jak je to legitimní? Děkuji.

Loni v létě jsme koupili byt, s kompletně vyměněným topným systémem, kovovým za polypropylenový, když přišla zima, zjistilo se, že v bytě je zima, 18 stupňů v rohové místnosti a 16 v ostatních místnostech, když jsem požádal stavební správu o přepočet situace, byla ustanovena komise, po jejímž vystoupení jsme obdrželi příkaz, že topení není provedeno podle snipu, konkrétně na stoupačce je 20 polypropylenová trubka místo 25. a můstky jsou 15, sálavé ohřívače podle jejich měření 51 stupňů, nyní požadují, abychom obnovili vše, jak to bylo, jinak budeme přepočítat vytápění bytu, aby nám zaplatil, kde hledat pravdu? Trubky, jak se ukázalo po měření mě jsou v pořádku, stoupačka 25, jumper 20, a můj přítel instalatér řekl, že 15-té potrubí polypropylen v přírodě neexistuje.

Jakým článkem nebo zákonem se může řídit bezplatná výměna stoupaček za polypropylenové v domě postaveném v roce 1977??

Vyměnil jsem koupelnový držák na ručníky a trubky k němu na polypropylenu. Správcovská firma nyní odmítá stoupačku zateplit a požaduje, abych měl certifikáty na trubky a držáky na ručníky, licenci na tento typ prací a tlakové zkoušky trubek. Je to legitimní a co dělat, když takové dokumenty neexistují??

Bydlím na koleji! Nutí nás nosit do místnosti pouze polypropylenové trubky! Je to legální?? Mohu si pořídit nový??

Bydlíme ve 4. patře. V prvním patře praskla polypropylenová trubka o průměru 32 mm ve stoupačce studené vody Společnost poskytující služby nás obviňuje, že jsme problém způsobili, protože máme ohřívač vody,

Vyměňte studenou litinovou trubku na toaletě za polypropylenovou! Podle stavebního inspektora se nejedná o legální přestavbu! Má pravdu??

Neváhejte opravit polypropylenové stoupačky. Před rokem jsme zlomili stoupačku teplé vody, když se obrátíte na Spojené království nám řekl, že staré trubky (byly kovové) a můžeme pouze svařit díru, ale není to dlouho, potrubí shnilé. Lepší je nahradit polypropylenem, ale to je na peníze. Souhlasili jsme a vyměnili ho. Uplynul necelý rok a máme tu přerušení spojení polypropylenu s kovem. Správcovská společnost odmítá opravu s tím, že opravuje pouze kovové části, a pokud jsme potrubí vyměnili, jsme za ně zodpovědní sami.

Při proplachování topných systémů v bytovém domě prasklo polypropylenové potrubí vycházející z radiátorů. Co dělat.

Bydlím v 5. patře pětipatrového domu. Špatný tlak studené vody, podle instalatérů je zbytečné potrubí čistit, je třeba ho vyměnit. Také řekl, že nedávají polypropylen, pouze kovové. Soused ze spodního patra řekl, že je ochoten přejít na polypropylen, ale že budu muset všechno zaplatit, a odmítl instalovat kovové potrubí. Řekla jsem, že za společný majetek platit nebudu, soused řekl, že jeho tlak je v pořádku, takže si nenechá zámečníky vyměnit za kov. Kdo má v této situaci pravdu?? Musí správce nemovitosti přejít na polypropylen? Může soused zabránit instalatérům ve výměně stoupacího potrubí za kovové??

Můžeme vyměnit staré topné trubky ve školce, je možné nahradit staré kovové trubky zesíleným polypropylenem a potřebujeme na to projekt nebo ne?? Jaký dokument to definuje, nejlépe doložka.

Do koupelny jsme nainstalovali věšák na ručníky. Vše je legální. Při svařování spadla slitina do potrubí. Soused měl ručníkový radiátor, centrální přívod vody byl přerušen a byl připojen polypropylen. Když slitina spadla, roztavil tento polypropylen. Když zapnete vodu, začne téct. Došlo k záplavám. Soused chce podat žalobu. Co můžeme dělat??

Chci vyměnit věšák na ručníky a železné trubky za polypropylenové, stoupačka se v našem domě ukáže jako topení. Bylo mi řečeno, že nemohou vnutit svého údržbáře a jeho materiály. Co mám dělat??

Společnost spravující budovu chce vyměnit kanalizační potrubí za polypropylenové. Naše toaleta je zacementovaná do starého litinového potrubí. Podle instalatérů může dojít k poškození záchodové mísy při demontáži, za což však nenesou odpovědnost. Je to pravda?? Nebo je mohu požádat o výměnu poškozené záchodové mísy? Předem děkujeme.

Co je polypropylen?

Tento termoplastický polypropylenový polymer má mnoho výhod. Není tak hustý jako polyethylen, ale je vysoce odolný proti oděru a teplu, nepodléhá korozi. To znamená, že horká voda nemůže poškodit polypropylen (žádná koroze, žádné ucpávání). Maximální teplota, při které může materiál pracovat, aniž by byla narušena integrita konstrukce. 120-140 stupňů, a tyto hodnoty v síti teplé vody nebo vytápění nedochází. Je pravda, že polypropylenové trubky se bojí mrazu, ale pro sušičku ručníků to není zásadní.

Důležité ! Odhadovaná životnost polypropylenových trubek při tlaku do šesti atmosfér a teplotě do 75 stupňů je 50 let.

Za nevýhodu polypropylenu lze považovat relativně nízkou tepelnou vodivost. Při stejných výchozích údajích činí rozdíl teplot na povrchu kovové trubky (lakované) a polypropylenu 8-10 % (4-6 stupňů). To znamená, že polypropylen bude fungovat hůře než obvyklá kovová cívka, ale ne o moc.

Nespornou výhodou polypropylenu je jeho snadná instalace, spolehlivost a trvanlivost. Polypropylen PP80 se používá pro rozvody teplé a studené vody, dlouhodobě odolává vysokým teplotám a tlakovým rázům v systému.

Slabým místem každé polypropylenové konstrukce jsou tvarovky (konektory). Umožňují snadnou montáž všech konfigurací trubek bez nutnosti svařování. Jakékoli nesprávné použití lisovacích tvarovek nebo nedostatek zkušeností se speciálními páječkami pro polypropylen však může vést k havarijní situaci.

Kde začít

V bytovém domě dosahuje pracovní tlak v teplovodním systému 8-10 atm (ve starších budovách 5-7 atm).), při špičkovém zatížení může stoupnout až na 12 atm. Pro polypropylenové trubky není krátkodobé zatížení nebezpečné, ale před instalací sušičky je vhodné si ujasnit parametry komunikací ve vaší domácnosti.

READ  Úprava vlasů fénem pro krátké vlasy

Důležité! Pokud je teplota vody v systému TUV příliš vysoká a tlak v potrubí se často mění, instalace polypropylenového ručníkového radiátoru, zejména ručně vyrobeného, se nedoporučuje.

Aby věšák na ručníky úspěšně vyhříval koupelnu, měl by mít velikost odpovídající velikosti místnosti.

Optimální průměr polypropylenové cívky je 20-25 mm. Důležité je, aby se shodoval s usazením stávajícího zařízení.

Po výběru rozměrů ručníkového radiátoru a průměru potrubí je třeba nakreslit konstrukční schéma. Pomůže vám určit délku potrubí a počet tvarovek.

Důležité! Polypropylenové trubky se nesmí ohýbat, rovné úseky se musí spojovat tvarovkami. To vše bude mít velký vliv na konečný vzhled ručníkového radiátoru.

Hmotnost mokrého prádla může způsobit, že se dlouhý díl prohne. Tomu lze předejít zesíleným polypropylenem (ve stěně trubky je vrstva hliníkových nebo skleněných vláken). I v takovém případě může příliš dlouhý ručníkový radiátor vlivem tepla a hmotnosti prádla změnit svou geometrii.

Příprava materiálů a nástrojů

Nejprve určete typ a velikost sušičky, která má být postavena. Lze rozlišit typ konstrukce:

TIP! Aby se minimalizovalo riziko netěsností a prodloužila životnost výrobku, vyplatí se plánovat co nejjednodušší konstrukci s minimálním počtem armatur.

DŮLEŽITÉ! Je třeba vzít v úvahu provozní tlak přívodu teplé vody. Existuje vysoké riziko poruch způsobených příliš vysokými teplotami nebo kolísáním tlaku! Před zahájením prací zkontrolujte vlastnosti systému vašeho domu!

Podle principu fungování lze naše výrobky rozdělit na:

  • Voda t. е. Montáž na topný systém nebo na teplou vodu (ekonomičtější varianta, ale závisí na topné sezóně);
  • Elektrická energie (zvýšení spotřeby elektřiny);
  • Kombinace (kombinuje vlastnosti předchozích dvou typů).

Jakmile se rozhodneme pro rozměry a typ konstrukce, musíme vše předem připravit. K instalaci a výrobě polypropylenové sušičky tedy potřebujeme:

    Samotné polypropylenové trubky, ze kterých budeme sušičku sestavovat (je třeba vzít v úvahu velikost cívky). Měla by být v souladu s usazením vaší instalace. Nejpřijatelnější průměr je zpravidla 20 /- 5 milimetrů);

Připojení držáku ručníků: teplá voda nebo topení

Před instalací vodního sušiče ručníků v koupelně je nutné určit způsob připojení.

  • Napojení na systém TUV. Tato metoda zaručuje celoroční vytápění. Spotřebič se při odběru teplé vody zahřívá. přes noc se ručníkový radiátor ochladí, i když je připojen přímo ke stoupacímu potrubí.
  • Napojení na topný systém. Možnost v případě, že není k dispozici centrální zásobování teplou vodou. Díky nucenému oběhu chladicí kapaliny zůstává cívka stále teplá. Nevýhoda. funkce sušení pouze v chladném období.

Při výměně sušáku na ručníky v bytovém domě se změnou způsobu jeho připojení je třeba vypracovat projekt a jeho schválení v bytovém domě. Vyřízení dokumentů trvá asi měsíc.

Pro vytápění je lepší použít polypropylen vyztužený skleněnými vlákny nebo hliník? ? Děkujeme

Ani jeden z nich. Pouze ocel. Od instalatérské společnosti dokonce odebírají předplatné. Pouze pro ohřev oceli. Pro teplou vodu a teplou vodu, prosím. Plast, měď, propylen.

Pokud se jedná o ústřední vytápění v bytovém domě. Lepší je použít ocel. A pouze to. Pokud váš dům, kotel, není rozdíl, zejména. Je však užitečné vědět, že trubka vyztužená skleněnými vlákny má mnohem nižší koeficient lineární roztažnosti než trubka vyztužená hliníkovou fólií. Lžička hliníku, myslím, že si ji každý namočil do sklenice horkého čaje. Vím, co se s ním stane. Kus skelného vlákna ve vroucí vodě. a bude zima. (opačný konec) Čím nižší je lineární roztažnost trubky, tím lépe. Se skelnými vlákny (trubkami) se také lépe pracuje. A technologie jsou vyspělejší, modernější. Ale to je jen teorie. V praxi, při kompetentní instalaci, pokud byla trubka s hliníkem odizolována a kde je hliník uprostřed. Pokud pomocí speciální brusky odříznete a protiběžně nařežete každý spoj, jak vyžadují montážní předpisy, nepoznáte žádný rozdíl. Nedoporučuji trubky s vnější výztuží z hliníkové fólie, pokud se rozhodnete pro hliník, pak pouze ten, který je v tloušťce stěny trubky. Trubka s vnějším pancéřováním je následně při zahřívání pokryta vodními puchýři, je to vrstva fólie, která nabobtná. Ačkoli tyto puchýře mají malý vliv (jak nás ujišťují výrobci trubek), kazí estetický dojem.

Ошибки в сантехнике. Вводной узел в квартиру.

V soukromém domě mých rodičů jsem použil sklolaminát. Jediné trubky, které mají z větší části vlastnosti zesíleného potrubí a zároveň nevyžadují odizolování, jsou tzv. sklolaminátové trubky. Tyto trubky mají třívrstvou strukturu s mezivrstvou ze směsi. který obsahuje směs skleněných vláken a polypropylenu. Т. е. Tato vrstva může být na konci také svařena a rozhodně nebude chemicky reagovat ani korodovat. Rubis Fiber Glass. třívrstvá trubka z PP-R vyztužená skleněnými vlákny. Navrženo tak, aby usnadnilo montážní práce, výrazně urychlilo instalaci a zajistilo úsporu materiálu. Oblasti použití: vytápění, klimatizace, technické systémy a systémy zásobování pitnou vodou Barva skleněných vláken v polypropylenových trubkách není důležitá a nemá vliv na kvalitu výrobku. Jedná se o druh značky, která umožňuje na první pohled identifikovat výrobky určitého výrobce. Hliníková vrstva je k dispozici ve dvou verzích: s průchozími otvory nebo bez nich (tzv. „peorizovaná“ fólie a „hladká“ fólie). Otázka úspory materiálu, jak by se mohlo zdát, není v tomto případě důvodem pro vznik děr. Faktem je, že vyztužené trubky z „obyčejného hliníku“ mohou někdy při použití „na horkou vodu“ časem způsobit jemné otoky. Důvodem je skutečnost, že v procesu vytlačování trubek a nanášení kovové vrstvy mohou pod hliníkem zůstat mikroskopické částice vody, protože vnitřní vrstva trubky před obalením hliníkem prochází fázemi chlazení ve vodní lázni. Vada není kritická, protože je zasažena pouze vnější polypropylenová vrstva a vrstva hliníkové fólie, dokonce nedochází k jejich roztržení. Vnitřní (základní) vrstva zůstává nedotčena. Trubky vyztužené peorizovanou hliníkovou fólií jsou této estetické nevýhody téměř zcela zbaveny. Polypropylenové trubky vyztužené na vnějším okraji trubky peorizovanou hliníkovou fólií Na povrchu těchto trubek se velmi zřídka vyskytují extrémně malé otoky. Někdo řekne, že přítomnost peorizované fólie může vést k průniku kyslíku do potrubního systému, což je v topných systémech důležité, protože nadměrné množství kyslíku v topném médiu vede ke zrychlené korozi topných zařízení (radiátorů). Tento problém však obvykle odpadá, když instalujeme polypropylenové trubky vyztužené hliníkem a rašelinou pro topné systémy v typických bytových domech nebo když v takových domech nahradíme ocelové trubky polypropylenovými. Protože v případě neexistence individuálních topných stanic (IHS). т. е. v případě systémů dálkového vytápění voda přiváděná do systému obvykle neprochází odplyňovací fází, ale je „obohacena“ kyslíkem. Proto je jedno, zda kyslík vstupuje do systému přes stěnu potrubí nebo z rozvodny dálkového vytápění. Problém s mikrozvětráváním vnější vrstvy vyztužené trubky lze řešit i jinak. hliníkovou výztuží uprostřed trubky, nikoliv blíže k vnější vrstvě, jak je tomu tradičně. Tímto způsobem nebudou pro spotřebitele viditelné všechny problémy s nafouknutím a rozvrstvením.

Jak poznamenal Pol_ekt. kov je určitě lepší. Ale z těch dvou, které jste si vybrali. Vyztuženo hliníkem. Sklolaminát. U teplé vody není teplota konstantní. A při vytápění je to vždy stejné.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS