Co dělat, když pračka LG začne propouštět vodu?

Jednou z nejčastějších poruch pračky je její netěsnost. Vyskytnutý problém je nutné řešit okamžitě, bez ohledu na to, zda je únik jen viditelný, nebo má hrozivý charakter a hrozí zaplavením. Odstranění úniku vody zpod pračky LG můžete svěřit technikovi servisního střediska LG nebo se můžete pokusit problém vyřešit sami.

Pokud se rozhodnete problém odstranit sami, musíte postupovat rychle a přesně podle níže uvedených pokynů:

 • DŮLEŽITÉ. Nejprve je třeba pračku LG odpojit od napájení. Nevstupujte však do kaluží vody, pokud nějaké jsou. Pokud nemůžete dosáhnout na síťovou zástrčku, vypněte příslušný vypínač v rozvaděči.
 • Poté uzavřete přívod vody do pračky se sušičkou uzavřením příslušného ventilu.
 • Poté je třeba sebrat veškerou vodu z podlahy.
 • Poté vypusťte zbývající vodu z pračky pomocí nouzové vypouštěcí hadice.
 • A vyjměte prádlo z bubnu.

Po provedení všech těchto kroků je třeba zkontrolovat spotřebič ze všech stran, abyste zjistili místo úniku. Pro diagnostiku je užitečné vědět, ve které fázi pracího cyklu začne vytékat voda. Zde se dozvíte, kde a v jaké fázi může nastat problém s únikem vody, a poté se každému případu budeme věnovat podrobněji:

 • Únik vody z levého dolního rohu skříně pračky se sušičkou.
 • K úniku vody dochází, když se voda nasává.
 • Pračka LG protéká zespodu.
 • Netěsnosti zásobníku.
 • Dveře mohou být netěsné.

Nyní je nouzová vypouštěcí hadice ve spodní části pračky se sušičkou a je zde umístěn i vypouštěcí filtr. Pokud se objeví netěsnost v levém rohu ve spodní části skříně, může být příčina následující:

 • Neupevněná zátka na nouzové vypouštěcí hadici.
 • Odtokový filtr není správně vložen.
 • Ucpaný odtokový filtr pračky LG.
 • Ucpané nebo poškozené čerpadlo.
 • Přívodní přípojka může být ucpaná nebo prasklá.

Nejprve propláchněte vypouštěcí filtr tak, že otevřete spodní panel a opatrně jej odšroubujete. Filtr je instalován tak, aby zachycoval drobné cizí předměty: žmolky, vlasy, nečistoty z věcí. Měla by se pravidelně čistit, aby se zajistil správný provoz pračky se sušičkou podle provozních předpisů:

 • V blízkosti víka umístěte mělkou nádobu nebo rozprostřete hadry, aby voda při odšroubování filtru nekapala na podlahu.
 • Poté odšroubujte vypouštěcí filtr otáčením proti směru hodinových ručiček.
 • Vyčistěte filtr kartáčem a opláchněte jej pod tekoucí vodou.
 • Zasuňte odvodňovací filtr zpět a zavřete přístupový kryt.

Pokud byl filtr nedávno čištěn, zkontrolujte, zda byl správně vložen. Filtr musí těsně přiléhat. Poškozený filtr je třeba vyměnit za nový. Po kontrole nouzové vypouštěcí hadice. Zkontrolujte, zda je pevně uzavřen.

V případě, že při napouštění vody do pračky LG začne voda unikat, měli byste zkontrolovat každý milimetr přívodní hadice a přípojek a také místa připojení. Je vhodné svěřit opravu odborníkovi ze servisního střediska LG, protože kontrola zahrnuje částečnou demontáž pračky. Pokud se zjistí, že šroubení nebo hadice jsou poškozené, je třeba je vyměnit za nové.

Pokud pračka protéká zespodu, obraťte se na servisní středisko LG, protože diagnostika vyžaduje demontáž pračky. Mezi možné příčiny patří:

 • Opotřebované přípojky a hadice k přívodu vody nebo od něj. Například hadice od nádrže k čerpadlu. Problém můžete diagnostikovat tak, že stroj nakloníte a podíváte se pod kryt.
 • Poškozená nádrž. Nádrž se může poškodit, pokud si často perete boty. Nebo pokud jsou v nádrži při mytí ostré předměty: hřebíky, knoflíky, kancelářské sponky apod. V takovém případě bude nutné nádržku kompletně vyměnit a opravu lze provést pouze v servisním středisku, protože je zapotřebí speciální nářadí a dostatek prostoru pro demontáž pračky.
 • Poškozená ložiska mohou vést k úniku vody během otáčení věcí.
 • Ucpané nebo poškozené čerpadlo.
 • Opotřebovaná těsnění.
 • Netěsnost v oblasti topného tělesa.

Kromě uvedených důvodů mohou existovat i takové, které souvisejí s předchozí opravou pračky. Například, když švy prvků začnou prosakovat.

Pokud zjistíte, že zásobník protéká, musíte zkontrolovat tlak vody. Pokud je tlak ve vodovodní síti vysoký, může dojít k úniku vody. Pokud je tlak vody v pořádku, zkontrolujte, zda není poškozena plastová vana s mycím prostředkem a zda nic nebrání průchodu vody. Časem může plast prasknout a začít prosakovat, v takovém případě je nutné jej vyměnit za nový.

Ошибки в сантехнике. Вводной узел в квартиру.

A poslední možná příčina problému: únik vody z dvířek pračky. Nejprve je třeba zkontrolovat, zda se mezi žvýkačku a dvířka pračky LG nedostaly žádné cizí předměty. Pokud je gumička uvolněná, může začít vytékat voda. Pokud se na manžetě nenachází žádné cizí předměty, můžete předpokládat, že je roztržená nebo prasklá, což také přispívá k úniku vody. V takovém případě je lepší límec vyměnit, než se ho snažit utěsnit vodotěsným lepidlem nebo záplatovat.

READ  Jak nastavit teplotu na ohřívači vody Ariston

Pokud nemůžete určit zdroj úniku nebo si nejste jisti, zda můžete díly vyměnit, zavolejte do servisního střediska LG.

Puddle. Co dělat?

Nejčastější porucha pračky. je to únik. Uvnitř jednotky je nádrž na vodu a mnoho různých konektorů, které mohou postupně ztrácet těsnost. Uvnitř spotřebiče jsou také speciální elektromagnetické ventily, které kromě kohoutů ovládají přívod vody do systému. Vzhledem ke kvalitě vodovodních systémů v našich městech může dojít k ucpání ventilů, což může způsobit poměrně závažný únik vody. V tomto článku se podíváme na hlavní důvody, proč se pod pračkou může tvořit kaluž vody.

Malá loužička po dokončení mytí

V prvním případě může uživatel pozorovat malou louži pod strojem. Příčinou takového úniku může být poškození vypouštěcí hadice, která je k různým komponentům připevněna pomocí spon. Tyto svorky mohou časem způsobit poškození pryže nebo se pryž sama může po delším používání zdeformovat. Vznikne tak mikrotrhlina, která postupně vytvoří pod vozem louži.

Bohužel to můžete udělat sami, pouze pokud máte dobré technické dovednosti a umíte používat specializované nástroje. Pokud tomu tak není, je nejlepší zavolat opraváře praček a sušiček, který netěsnost opraví výměnou jednoho z příslušenství. Může také zkontrolovat ostatní části spotřebiče, zda správně fungují, a upozornit na případné známky opotřebení. V případě zjištění takových problémů je lepší nechat je vyměnit předem, protože opakované volání mistra po určité době bude znamenat další finanční náklady.

Velká louže po dokončení praní

V druhém případě může být louže poměrně velká a může dokonce způsobit poškození opravy. Na rozdíl od prvního případu mohou poruchu způsobit nejen poškozené výtoky, ale také agregáty (např. vypouštěcí čerpadlo). Spotřebič je neopravitelný a jeho cena se pohybuje kolem 20 % ceny spotřebiče. Další možností je. je prasklina v nádrži. Pokud během používání došlo k závažným závadám (spotřebič nebyl vyrovnán nebo byl přetížen). Může se objevit trhlina, která se postupně rozšiřuje. Nádrž při otáčení silně vibruje, což může způsobit vznik louže, i když je trhlina malá.

V případě takové poruchy mohou náklady na opravu dosáhnout až 70 % ceny stroje, protože je třeba vyměnit nádrž, kterou je nejen obtížné instalovat, ale také poměrně obtížné získat (zejména u starších přístrojů). Chcete-li vyměnit nádrž, musíte se obrátit na odborníka a předem mu sdělit značku stroje, název modelu a výrobní číslo. Tyto informace jsou obvykle uvedeny na vnitřní straně dvířek nebo na boku pračky.

Únik vody po vypnutí stroje

Třetí možnost je zcela konkrétní. Uživatel pere v normálním režimu, ale po chvíli zjistí, že pod pračkou je louže vody, která se postupně zvětšuje. Rychlost úniku se může lišit. V takovém případě okamžitě uzavřete přívod vody, opravte netěsnosti a kontaktujte specializovaného prodejce.

Příčina tohoto úniku je v konstrukci pračky. Mnoho lidí se mylně domnívá, že voda je do nádrže čerpána. Není tomu tak. Stroj napojený na vodovodní síť jednoduše uzavře hadici pomocí speciálních elektromagnetických ventilů, které po uzavření zabrání přítoku vody do nádrže. Elektronický řídicí modul vyšle signál ventilům, aby se otevřely, když je třeba je naplnit vodou. Voda se pak napustí do stroje a ventily se uzavřou až poté, co snímač hladiny signalizuje řídicí elektronice, že bylo dosaženo správné hladiny vody. Tehdy může dojít k poruše. Voda vstupující do stroje může obsahovat malé částice, které mohou způsobit zaseknutí uzavíracího ventilu. To může být způsobeno také velkým množstvím usazenin nebo nečistot. Voda se pak do nádrže pračky se sušičkou dostává i po vypnutí spotřebiče. Bohužel je téměř nemožné provést opravu svépomocí.

Přivolání opraváře

Některé závady lze opravit svépomocí, ale ve většině případů bude uživatel potřebovat k diagnostice a opravě pomoc kvalifikovaného technika. Tuto pomoc mohou poskytnout specialisté oficiálního servisního střediska i domácí řemeslníci, kteří pracují samostatně. První možnost bude dražší, ale získáte kvalitní opravu a záruku, že se taková porucha nebude v blízké budoucnosti opakovat. U soukromého prodejce tuto záruku nezískáte, ale ušetříte peníze za opravy. Pokud se rozhodnete pro soukromého řemeslníka. Pokud máte telefon, zkontrolujte, zda používají pouze originální náhradní díly a zda vám dají účtenku z prodejny. V opačném případě mohou někteří nepoctiví „odborníci“ instalovat provizorní nebo „univerzální“ čínský náhradní díl, který se bude chovat zcela nepředvídatelně.

Pokud je vaše pračka stará mnoho let nebo nejste spokojeni s kvalitou praní, měli byste zvážit koupi moderní pračky od známé německé značky AEG. Modely AEG jsou vyráběny s německou pečlivostí a špičkovou technologií. Všechny součásti stroje jsou podrobeny zkoušce funkčnosti a do spotřebiče se instalují až po kladné technické kontrole. Díky tomu budou modely AEG sloužit mnoho let, aniž by způsobovaly jakékoli potíže a kvalitně plnily zadané úkoly. Inženýři společnosti berou pozitivní image, kterou si společnost budovala po desetiletí, velmi vážně. Proto jsou u praček nejdůležitějšími faktory kvalita a spolehlivost.

READ  Jak zvýšit hladinu vody v pračce

Kromě vysoké spolehlivosti se pračky AEG odlišují od konkurence svým reprezentativním vzhledem. Potěší oko a stanou se ústředním bodem každé domácnosti. Jsou vybaveny speciální elektronikou, která umožňuje ovládat jejich programy a výrazně zvýšit kvalitu praní při současném snížení spotřeby vody a energie. Koupí pračky AEG nejen ušetříte peníze za energie, ale také chráníte přírodní zdroje naší planety.

Chcete-li si ji opravit sami nebo zavolat servisního technika?

Existuje mnoho důvodů, proč pračka při praní nebo máchání protéká. Některé z těchto oprav lze provést svépomocí (pravidelné čištění prostoru pro prášek, filtr nečistot). Pokud je však porucha závažná, je třeba vyměnit nebo opravit hlavní součásti (vývod, ložisko, ventil). V těchto případech se obraťte na odborníka, který je obeznámen s vnitřním fungováním pračky.

Pokud voda uniká na několika místech současně, pokud slyšíte skřípavý zvuk nebo pokud zjistíte únik, okamžitě zavolejte odborníka. Řemeslník může nejen zjistit příčinu úniku, ale může také provést nezbytné opravy a podat vám úplný popis příčin poruchy.

Profesionálové v naší dílně jsou vždy k dispozici. K provádění oprav přistupujeme s plnou zodpovědností a zaručujeme kvalitu a bezporuchový provoz domácích spotřebičů.

V následujícím videu se dozvíte o běžných příčinách úniků vody z praček:

O autorovi:

Elektronický inženýr s dlouholetou praxí. Již několik let organizuje opravy domácích spotřebičů, včetně praček. Miluje sportovní rybolov, jachting a cestování.

Nalezena chyba? Zvýrazněte ji a stiskněte tlačítka:

V pračce se používají různé kuličky. Antistatické kuličky, které zabraňují přilepení látky k tělu po praní, kuličky se speciálními smyčkami, které vyčesávají žmolky a zabraňují jejich tvorbě, a silikonové kuličky s nopky, které zabraňují hromadění chmýří při praní svrchního oblečení.

První oficiálně patentovaná pračka byla vyrobena ze dřeva a skládala se z krabice s rámem napůl naplněným dřevěnými kuličkami. Dovnitř se vložily prací látky, prací prostředek a páka a rám se pohyboval, čímž se koule pohybovaly a prádlo se pralo.

Pračky mají něco společného s původem výrazu „praní špinavých peněz“. Ve 30. letech 20. století využívali američtí gangsteři síť prádelen jako zástěrku pro svou nelegální činnost. Tím, že vydávali příjmy z trestné činnosti za příjmy z čištění oděvů, změnili „špinavé“ peníze na „čisté“.

V 19. století bylo mytí dámských toalet časově náročné. Šaty byly předem napnuty, poté vyprány a usušeny odděleně, aby se látka nezkroutila. Po vyprání byly oděvy znovu sešity.

Obyčejný plastový sáček se hodí na mytí drobných předmětů na cestách nebo v hotelu. Ponožky nebo punčocháče se hnětou v uzlíkovém sáčku spolu s vodou a malým množstvím pracího prostředku. Díky tomu je možné oblečení předem namočit a vyprat, aniž by se poškodila tkanina nebo se vyplýtvalo velké množství prášku a vody.

K dispozici je pračka „pro svobodné mládence“. Takové prádlo není třeba žehlit! Jde o to, že zařízení nemá buben: některé věci mohou být umístěny uvnitř kontejneru přímo na ramínkách (např. bundy a košile) a menší předměty (např. spodní prádlo a ponožky) na speciálních policích.

Pračky s funkcí „Bez žehlení“ nebo „Snadné žehlení“ mohou prát prádlo s velmi malým pomačkáním. Toho je dosaženo velmi speciální rychlostí odstřeďování s dlouhými přestávkami a velmi malým množstvím vody v nádrži.

Výraz „soap opera“ („mýdlová opera“) se neobjevil náhodou. První telenovely a pořady pro ženské publikum se v televizi vysílaly v době, kdy se ženy v domácnosti věnovaly úklidu, žehlení a praní. A aby přilákali diváky, jsou v televizi často vysílány reklamy na čisticí prostředky. mýdla a prášky.

Astronauti na oběžné dráze Země řeší problém se špinavým oblečením originální metodou. Oblečení je vyhozeno z kosmické lodi a shoří v horních vrstvách atmosféry.

Jak odstranit vodní kámen z parního generátoru

Instalační příručka pro stropní lianu

Sušička oděvů vlastníma rukama

Sušička prádla vlastníma rukama z plastových trubek

Rozdíl mezi parním generátorem a napařovačem: co je lepší zvolit

Jak si vybrat sušičku do domácnosti: tipy, možnosti

Ruční výroba napařovače oděvů

Jak vybrat podlahovou sušičku na prádlo: tipy, nejlepší modely, videa

Jak doma odstranit vodní kámen z parního stroje

Jak používat napařovač oděvů, pokyny

Jaký je rozdíl mezi parním generátorem a napařovačem: který je lepší zvolit?

Kódy chyb pračky LG: popis, řešení problémů

Potřeba žehlit ložní prádlo po vyprání: výhody a nevýhody

Příčiny úniku

Každý problém má své příčiny a netěsnící pračka není výjimkou. Abyste zajistili správnou opravu, nejprve zkontrolujte, kde se únik nachází.

Vypouštěcí nebo plnicí hadice. Mohly být poškozeny silným ohybem nebo nárazem (pokud jste nedávno odstrčili pračku a zapomněli jste předtím odpojit hadici, mohla být například prasklá). Zkontrolujte celou délku odtokového nebo sacího systému. Pro přesnou diagnózu vezměte toaletní papír a omotejte ho kolem hadice. Tímto způsobem máte jistotu, že únik zjistíte, pokud existuje. Pokud zjistíte, že pračka při napouštění vody protéká, musíte věnovat zvláštní pozornost kontrole přívodní hadice.

Poškození vypouštěcí hadice bude mít nepochybně za následek únik vody

Vypouštěcí filtr. Problémy s filtrem jsou obvykle důsledkem nesprávné instalace po pravidelném čištění. Součástka se nachází v přihrádce filtru ve spodní části pračky. Zjištění netěsnosti je snadné: pokud je přihrádka na levé straně a voda vytéká z levého rohu, pravděpodobně stačí filtr správně našroubovat.

READ  Senzor hladiny vody v myčce Electrolux

Netěsnost v místě spojení mezi přívodní hadicí a tělesem stroje znamená poškozené těsnění, které je třeba vyměnit.

Dávkovač prášku. Pokud ze zásobníku na prášek uniká voda, je problém právě zde. K úniku vody dochází, jakmile se voda dostane do systému stroje. Faktory, které mohou způsobit poruchu, mohou být následující

 • nerozpuštěné částice prášku, které ucpávají mřížku;
 • Nevyčištěná voda zanechávající zbytky v dávkovacím zařízení;
 • Příliš vysoký tlak vody.

Znečištění dávkovače prášku je jednou z příčin úniku vody ze stroje

kanály. Úniky vody ve stroji jsou často způsobeny vadným šroubením. Někteří výrobci šetří na komponentech a snaží se snížit cenu jednotky, což nevyhnutelně vede k rychlému selhání prvků.

Gumová manžeta. Pokud pračka se sušičkou nasává tekutinu do bubnu a voda vytéká přímo z dvířek, může být příčinou problému poškozený těsnicí límec. Závada je specifická pro pračky s předním plněním a může se vyskytnout jak ve fázi praní, tak ve fázi máchání.

Vadný těsnicí okraj je nejlépe vyměnit za nový

Vadné vypouštěcí čerpadlo často způsobuje netěsnosti. Příčinou mohou být nečistoty (např. vlasy, nitě, kousky oblečení, mince), které proniknou filtrem a dostanou se na oběžné kolo.

Nádrž pračky se sušičkou může být netěsná z důvodu přetížení. Pravidelné přetěžování spotřebiče, praní řemínků a bot v něm a nekontrolování kapes před praním nakonec poškodí i tento robustní a odolný prvek.

Únik vody během fáze odstřeďování indikuje deformaci vývodky, která je zodpovědná za zajištění těsnosti ložiskové jednotky.

Pokud budete ignorovat i drobnou netěsnost pračky, jedna malá porucha způsobí vážnější problémy. Jakmile si všimnete vlhkosti v blízkosti krytu spotřebiče, měli byste okamžitě začít hledat vadnou součást a buď ji opravit, nebo zavolat servisního technika.

Vyplatí se vůbec nechat ho opravit??

Mnoho uživatelů zvažuje nutnost opravy, když slyší cenu uvedenou prodejcem. Originální náhradní díly jsou bohužel velmi drahé a služby. ještě dražší. A pokud v oblastech, kde má oprava pračky smysl, mohou náklady na ni činit až 60 % ceny samotné pračky. V této situaci samozřejmě nemá smysl cokoli opravovat. Pokud je vaše pračka mladší než 3 roky. je rozumné jej opravit, pokud je starší než. Nová pračka není nejlepším řešením. nová je mnohem úspornější než stará a během let vám ušetří pěkný peníz. Je také třeba mít na paměti, že porucha stroje nemusí být nutně poslední, ale pravděpodobně bude prvním zvonkem, po kterém budou následovat vážnější problémy.

Jako rozumnou alternativu k opravě zastaralého zařízení doporučujeme zvážit koupi nové pračky od renomované značky AEG. Společnost AEG vyvíjí a vyrábí kvalitní domácí spotřebiče již desítky let a je jedním z lídrů evropského trhu v prémiovém segmentu. Pračka bude nejen plnit svou funkci, ale také šetřit vodu a energii, což je vzhledem ke stále rostoucím nákladům na energie velmi příjemné. Kromě úspory peněz vám tyto stroje pomáhají přímo se podílet na šetření přírodních zdrojů a ochraně životního prostředí.

Stylové volně stojící a vestavné spotřebiče najdete v našem katalogu v prodejně. K dispozici jsou pračky s předním a svislým plněním, které jsou ideální pro malé prostory. K dispozici jsou modely s kapacitou bubnu od 6 do 10 kg, které vyhovují potřebám většiny rodin. Pro rychlejší sušení prádla si můžete pořídit model s rychlostí odstřeďování až 1600 otáček za minutu nebo jedinečný hybridní přístroj s funkcí sušení, který připraví prádlo k žehlení a uložení do skříně.

Společnost AEG používá k řízení praček pokročilou elektroniku s mnoha senzory, která kontroluje každou minutu pracího procesu a zajišťuje nejlepší možnou kvalitu a bezpečnost. Mnoho modelů je vybaveno technologií Fuzzy Logic, systémem kontroly nevyváženosti a jedinečnou ochranou proti úniku senzorů Aqua Control.

Uživatel má k dispozici širokou škálu programů, které se mohou lišit typem tkaniny, pracím cyklem a teplotou. Může se přidat namáčení, předpírka nebo dodatečné oplachování, pokud chcete. Programy mohou být spuštěny automaticky, ale majitel může v případě potřeby nastavit rychlost odstřeďování a teplotu praní. Mnoho modelů je vybaveno unikátními invertorovými snímači s permanentními magnety, které spotřebovávají méně energie při zachování nízké hladiny hluku.

příčiny, úniků, vody

V následujícím videu se dozvíte o běžných příčinách úniků vody z praček:

O autorovi:

Elektronický inženýr s dlouholetou praxí. Již několik let organizuje opravy domácích spotřebičů, včetně praček. Miluje sportovní rybolov, jachting a cestování.

Pračky mají něco společného s původem výrazu „praní špinavých peněz“. Ve 30. letech 20. století používali američtí gangsteři síť prádelen jako zástěrku pro své nelegální aktivity. Zisky z trestné činnosti vydávali za peníze z čištění oděvů, a tak ze „špinavých“ peněz udělali peníze „čisté“.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS