Stabilizátory pro plynový kotel Baxi: 12 nejlepších modelů podle spotřebitelů

Kotelní zařízení značky Baxi v rodinných domech zajišťuje obyvatelům teplo a teplou vodu, proto by mělo být vždy provozuschopné. Moderní jednotky jsou však vybaveny elektronikou, která citlivě reaguje na změny v napájecí síti.

Vzhledem k výrazným skokům v napětí může dojít k ovlivnění jemné „výplně“ kotle, což má za následek ztrátu nastavených parametrů, přerušení režimu provozu. V nejhorším případě dojde k úplnému zastavení.

Předejít problémům s kolísáním napětí může pomoci stabilizátor pro plynový kotel Baxi. zařízení, které zajišťuje konstantní provozní parametry napájení. Nabízíme hodnocení nejlepších špičkových modelů s přehledem hlavních funkcí, technických parametrů a dalších možností pro pohodlné ovládání.

Jakou velikost stabilizátoru potřebujete

Na úvod je třeba poznamenat, že kapacita plynového kotle, například 24 kW, neznamená, že je nutné hledat regulátor napětí pro 24 kilowattů. 24 kW. Jedná se o maximální využitelný tepelný výkon, který je kotel schopen dodat, a při výběru stabilizátoru byste se měli zaměřit na příkon, který se udává ve „wattech“ (příkon). (watty) a často činí 150 W.

Ve všech dokumentech pro plynové spotřebiče je uveden pouze provozní proud, který je však v době uvedení do provozu 3-5násobkem jmenovitého proudu. Pokud je tedy kotel zvolen na základě jeho jmenovitého výkonu, pak v době zapnutí plynového zařízení dojde k silnému přetížení stabilizátoru, což výrazně zkrátí jeho životnost.

Aby byl kotel chráněn a zároveň se zabránilo častým výměnám regulátoru, je nejlepší zvolit přebytek výkonu.

Další bod, který je třeba pochopit. Výkon AVR je udáván ve „VA“. (voltampéry) a výkony kotlů ve wattech. (watty). Většina našich krajanů se mylně domnívá, že tyto dva parametry jsou stejné. Ve skutečnosti jsou voltampéry. Toto je plný výkon a watty. Pouze část z nich se nazývá „užitečná síla“. Pokud je tedy regulátor napětí dimenzován na 500 VA (voltampér), bude mít využitelný výkon pouze 350 W (wattů).

stabilizátor, kotel

Zde je tabulka nejoblíbenějších stabilizátorů výkonu pro kotle ve voltampérech a jejich skutečný výkon ve wattech:

Výkon, 500 VA Výkon, 1000 VA Výkon, 1500 VA
350 W 700W 1050W

Nyní jsou údaje reálnější a nemusíte se ptát: „Proč můj 150W bojler potřebuje 500W bojler??“. Nyní je jasné, že ty skutečné mají pouze 350 W.

Стабилизатор для котла. Всё, что Вам нужно знать об этом.

Chápeme, že 500wattový regulátor a 500wattový kotel není totéž. Zaměřujeme se na aktuální údaje.

UPS nebo regulátor napětí pro ochranu plynového kotle?

Výhoda nepřerušitelného napájení, která je vlastní UPS, není vždy prvořadá, a to ze dvou důvodů:

 • Kolísání napětí v síti je mnohem častější než nehody spojené s úplným výpadkem proudu;
 • I v případě úplného výpadku proudu je náhlé ochlazení prostor a rozmrazení topného systému nepravděpodobné, protože dům (nebo jiná budova, ve které je instalován topný kotel) funguje jako akumulátor tepla a udržuje přijatelnou teplotu po dlouhou dobu.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že možnost připojení topného systému kotle prostřednictvím regulátoru napětí pro kotel je výhodnější a cenově výhodnější než pořízení nepřerušitelného zdroje napájení pro tento účel. Upozorňujeme, že toto prohlášení platí pro elektrické sítě, které splňují dva požadavky

 • Amplituda napěťových rázů nepřekračuje provozní rozsah stabilizátoru;
 • dlouhé výpadky proudu se nevyskytují nebo se nevyskytují často.

Při nákupu jakéhokoli ochranného zařízení důrazně doporučujeme poradit se s odborníkem!

Hlavní parametry regulátoru napětí pro kotel, které stojí za zvláštní pozornost při výběru, jsou:

 • Fáze (jednofázová nebo třífázová);
 • energie;
 • rychlost odezvy;
 • výstupní průběh;
 • rozsah vstupního napětí;
 • přesnost stabilizace výstupního napětí;
 • design;
 • topologie.

Podívejme se podrobněji na to, jaké hodnoty by měly nabývat výše uvedené parametry stabilizátorů, aby byla zajištěna jejich správná funkce s plynovými kotli.

Jednotka: 2/12 | Počet znaků: 1739

Potřebujete pro svůj plynový kotel regulátor napětí?

Regulátor napětí je elektrické nebo elektromechanické zařízení určené k udržování napětí v předem stanoveném rozsahu. U domácích spotřebičů, včetně topných kotlů, hovoříme o 220 V s odchylkou 10-15 %.

Při poklesu napětí na 200 V jsou moderní kotle schopny normálně fungovat, ale pokud ukazatel klesne na 180 V, může dojít k poruše nebo dokonce k vypnutí kotle. Pokud napětí vyskočí na 250 V nebo více, elektrické obvody v kotli, které nejsou na takové podmínky konstruovány, jednoduše vyletí do povětří.

READ  Co je lepší než dvouokruhový kotel nebo bojler?

Kolísání napětí v domácí elektrické síti není neobvyklé (zejména v soukromých domácnostech), proto se při instalaci plynových kotlů doporučuje zakoupit dodatečné stabilizátory napětí. Zabrání poruchám a haváriím topného zařízení a zabrání vzniku nebezpečných situací (protože vyhoření kotlových okruhů může vést k požáru). Regulátor napětí pro kotel má řešit dva úkoly:

Pokud není možné stabilizovat proudové parametry, zařízení přeruší obvod, aby se ochránilo před přetížením.

Problémem při výběru stabilizátoru pro kotel je rozmanitost produktů v tomto segmentu. Po zvážení hlavních typů stabilizátorů a jejich vlastností je však možné určit ten, který je pro kotle pro domácnost optimální.

Hlavní typy regulátorů napětí

stabilizátor, kotel

Základem takového stabilizátoru je transformátor s vinutím, po jehož vnějším obvodu se pohybují uhlíkové kartáčky. Pohyb kartáčů nad vinutím umožňuje modulaci vstupního proudu a stabilizaci parametru podle potřeby.

Nevýhody. pomalá odezva, špatný výkon při nízkých teplotách, hluk, krátká životnost jezdce a serva, může jiskřit.

Zde jsou ke stabilizačnímu vinutí místo kartáčů připojena relé (tři až pět kusů). Regulace počtu relé, kterými protéká proud, zajišťuje stabilizaci napětí. Modernější varianta AVR, bez mechanických prvků v konstrukci.

Nevýhody. skoková regulace s malým počtem relé poskytuje nízkou přesnost vyrovnání, výstupní napětí má chybu až 8 %, velmi hlučné.

Tato zařízení používají místo kartáčů nebo relé elektronické spínače, jako jsou triaky nebo tyristory. Triaky propouštějí proud oběma směry, tyristory propouštějí proud pouze jedním směrem. Kompaktní, dobrá přesnost.

Nevýhody. vysoká citlivost na šum a prudké přetížení sítě. Tento typ regulátoru je spolehlivější a přesnější než elektromechanické a reléové varianty, ale je podstatně dražší.

Usměrňovač, střídač a mikrokontrolér jsou klíčové součásti. Princip činnosti. přeměna střídavého proudu na stejnosměrný na vstupu a zpětný účinek na výstupu. Nejmodernější typ regulátoru, okamžitě reaguje na kolísání napětí, je spolehlivý, velmi přesný, pracuje v rozsahu vstupního napětí 90 až 310 V s dokonalým sinusovým výstupem.

Jedinou relativní nevýhodou invertorového regulátoru je jeho cena, je dražší než jiné typy SN. Ale měli byste souhlasit, že pokud jde o bezpečnost, cena se stává druhořadou záležitostí.

Záměrně se v tomto článku nezabýváme ferrorezonančními stabilizátory pro domácí použití s kotli. Jsou hlučné, velké a nezvládají výrazné přetížení. Dnes se tento typ zařízení přestává používat, protože není praktický.

Nejlepší regulátor napětí pro plynové kotle

Je zřejmé, že pro plynové kotle je jediným správným řešením invertorový regulátor. Koneckonců, topný kotel je vysoce rizikové zařízení a zajištění jeho ochrany před anomáliemi v síti je prvořadou prioritou pro předcházení mimořádným událostem. V současné době nabízejí nejlepší přesnost, okamžitou odezvu, dokonalý výstupní sinusový průběh a tím i nejvyšší ochranu proti přepětí pouze AVR na bázi měničů.

Jaké typy napájecích zdrojů jsou k dispozici

Zdroje nepřerušovaného napájení lze rozdělit do 3 kategorií:

 • Off-Line, který obsahuje baterii s nízkou kapacitou a měnič napětí.
 • Line-Interactive, které jsou technicky obdobou Off-Line, ale mají integrovaný jednoduchý regulátor napětí.
 • On-Line, které mají plnohodnotný dvojitý měnič se systémem stabilizace výstupního napětí.

Srovnání tří typů UPS: Offline (vlevo), Line-interactive (uprostřed) a Online (vpravo).

Zařízení „Off-Line“ se zapínají pouze tehdy, když vstupní napětí klesne pod 170 V až 175 V nebo stoupne nad 240 V až 250 V. V této situaci je zařízení odpojeno od elektrické sítě a napájí připojený kotel pomocí integrované baterie. Obecně jsou tato zařízení nyní vzácná. Jejich hlavní nevýhodou je náchylnost k přepětí.

Zařízení „Line-Interactive“ jsou nejběžnější. Kromě nouzového napájení mírně stabilizují výstupní napětí. Tento typ zařízení lze rozdělit na dva podtypy:

Druhý typ je vhodnější, protože vytváří stabilnější napětí. Zpravidla se však vyrábí pro použití externího akumulátoru. Mimochodem, taková zařízení se často nazývají „stabilizátor s funkcí UPS“. Je to v podstatě totéž.

Nejmodernější verze zdroje nepřerušovaného napájení. typ „On-Line“.

Neustále ukládá energii do baterie a využívá ji k nepřetržitému napájení zařízení, čímž zajišťuje stabilní výstupní napětí pro připojené zařízení.

Jedinou významnou nevýhodou těchto zařízení je použití drahých dobíjecích baterií (typu AGM). Při stejném režimu „Line-Interactive“ se napájení z baterie zapne pouze tehdy, pokud vstupní napětí již není k dispozici vůbec nebo se stane nestabilním (překročí přípustné vstupní napětí).

Napájení a výdrž baterie

Jmenovitý výkon UPS udává její možné špičkové zatížení. Většina plynových kotlů nespotřebovává ve špičkovém provozu více než 300 W (když je aktivováno čerpadlo, zapalování a spalovací ventilátor), ale tento údaj je třeba ověřit podle datového listu. Při standardním provozu je průměrná spotřeba energie až 150 W. Kupovaný zdroj nepřerušovaného napájení by proto měl mít vyšší kapacitu, než je špičkový výkon kotle.

stabilizátor, kotel

Odkaz. Některé zdroje nepřerušitelného napájení udávají výstupní výkon ve VA (watthodinách). Převeďte VA na W podle vzorce: VA0.6 = W.

READ  Kotel Ariston bez teplé vody

Životnost baterií je přímo závislá na kapacitě baterií instalovaných v UPS a také na úrovni spotřeby elektrické energie kotlem (tento údaj se nejlépe vypočítá pomocí wattmetru zapojeného do zásuvky).

Nejjednodušší modely používají olověné akumulátory s kapacitou 7-12 Ah. U dražších modelů. až 100 Ah.

stabilizátor, kotel

Vzorec pro výpočet doby autonomního provozu: T=UAhNK/P, kde: T. doba autonomního provozu v hodinách. U. napětí instalované baterie (u většiny systémů UPS 12voltové baterie).

Ah. kapacita baterie. N. počet baterií. K. konverzní faktor (můžete použít „univerzální“. 0,75). P. průměrný příkon kotle ve wattech.

Top 15 regulátorů napětí pro plynové kotle

RESANTA ACH-600/1-I

Stabilizátor měniče. Rychlá odezva a minimální chyba výstupního napětí

Stabilizátor čínských sestav s relativně nízkou cenou vykazuje dobré výkonnostní parametry. Typ měniče ACH-600/1-I je určen pro připojení domácích spotřebičů s celkovým výkonem do 600 W.

Kromě plynového kotle je zařízení vhodné pro ochranu před přepětím počítačových zařízení, televizorů, chladniček, osvětlovacích systémů a elektromotorů s nízkým příkonem.

 • typ. měnič s dvojitou konverzí;
 • aktivní výkon. 600 W
 • Vstupní napětí. 90-310 V;
 • Výstupní napětí. 218-222 V;
 • Chyba stabilizace. 1 %;
 • doba odezvy. 1 ms;
 • zásuvky. 2;
 • teplotní rozsah. 5 °C 40 °C;
 • Stupeň krytí. IP20;
 • Ochranné funkce. zkrat, varování před přehřátím, zábrana proti rušení a přepětí/podpětí.

ACH-600/1-i je při nastavování parametrů tichý, protože nemá žádné relé a chlazení probíhá přirozenou cestou. Světelné indikátory na krytu AVR informují uživatele o aktivaci provozního režimu.

Třída ochrany umožňuje použití AVR pouze v suchých, v zimě vytápěných prostorách. Přístroj by měl být instalován tak, aby kolem něj volně proudil vzduch.

 • Rychlost. doba odezvy 1 ms
 • Komplexní systém ochrany
 • Tichý provoz. žádné cvakání relé
 • Stabilita výstupního napětí
 • Systém světelných indikátorů

STIHL IS1500

Dobrý poměr aktivního výkonu, funkčnosti a ceny

Mezi zákazníky oblíbený domácí stabilizátor řady InStab přitahuje uživatele svým vysokým jmenovitým činným výkonem a několika úrovněmi ochrany.

Model STIHL IS1500 je vybaven beztransformátorovým procesem dvojité konverze a vysoce výkonným mikroprocesorem, který zajišťuje sinusové napětí s vysokou přesností. AVR má režim bypassu, který zajišťuje napájení obejitím AVR.

 • typ. měnič s dvojitou konverzí;
 • Plný/aktivní výkon. 1500 VA/1120 W;
 • vstupní napětí. 110-290 V;
 • výstupní napětí. 216-224 V
 • Chyba stabilizace 2 %;
 • doba odezvy. okamžitá;
 • zásuvky. 2;
 • Teplotní rozsah je 5 °C 40 °C;
 • Stupeň krytí IP20;
 • Ochrana proti zkratu, vysoké frekvenci a přetížení, varování před přehřátím, ochrana proti přepětí, vestavěná ochrana proti blesku.

Stabilizátor je chlazen integrovaným ventilátorem s adaptivním výkonem. Zařízení má kompaktní rozměry a malou hmotnost, je možné jej namontovat na podlahu nebo na stěnu.

 • Vysoký činný účiník
 • Okamžitá reakce na změnu napětí
 • Informační displej
 • Integrovaný systém ochrany
 • Režim bypass

Lider PS1200W-30

Tyristorový regulátor s širokým rozsahem pracovních teplot

Tyristorový stabilizátor ruské výroby určený pro jednofázové spotřebiče do 960 W.

Jednotka se skládá ze tří částí (autotransformátor, elektronický rozvaděč, mikroprocesorový řídicí obvod) umístěných v bílé kovové skříni. Na přední straně je tlačítko ON/OFF a tříbarevná LED dioda. každá barva představuje jiný provozní režim. Volné chlazení perforací v krytu.

 • elektronický tyristor;
 • Přetížení/aktivní výkon 1200 VA/960 W
 • vstupní napětí. 150-265 V;
 • výstupní napětí. 210-230 V;
 • Chyba stabilizace. 4.5 %;
 • doba odezvy. 40 ms
 • zásuvky. 2;
 • teplotní rozsah40°C40°C;
 • stupeň krytí. IP20;
 • ochranné funkce. zkrat, rušení a přetížení.

Na zadní straně krytu jsou očka pro zavěšení jednotky na stěnu nebo sloup. Pro instalaci na podlahu jsou k dispozici nožičky.

Model Lider PS1200W-30 lze provozovat v interiéru, stabilizátor může pracovat při minusových teplotách. Přístroj by měl být skladován v šetrnějším prostředí. při teplotě nad 5 °C a vlhkosti nejvýše 80 %.

 • Možnost odloženého startu
 • Schopnost pracovat při teplotách pod bodem mrazu
 • Tichý provoz
 • Stojící na podlaze nebo na stěně
 • Indikace provozního režimu

PROGRESS 1000T

Tyristorový jednofázový stabilizátor s voltmetrem a informačním displejem

Praktický, spolehlivý a vysoce účinný AVR pro domácnost s 96% účinností. Model poskytuje vysoce stabilizované napájení (220V/-5%) zařízením s velkým kolísáním vstupního napětí 150-260V.

Jednoduchá konstrukce a dlouhá životnost. Provoz je založen na tyristorových spínačích a krokovém autotransformátoru. PROGRESS 1000T je vybaven voltmetrem a digitálním zobrazením vstupního/výstupního napětí.

 • Typ. elektronický tyristor;
 • plný/aktivní výkon 1000 VA/700 W;
 • vstupní napětí. 150-260 V;
 • Výstupní napětí. 209-231 V;
 • Chyba stabilizace. 5 %;
 • doba odezvy. 10 ms
 • 2 zásuvky;
 • teplotní rozsah. 5°C40°C;
 • stupeň krytí. IP20;
 • Ochrana proti zkratu, rušení a přetížení.

Kovové pouzdro přístroje má dielektrický povlak, který chrání před úrazem elektrickým proudem a zabraňuje možnosti zkratu. PROGRESS 1000T je chlazen pomocí větracích otvorů na boku skříně.

READ  V plynovém kotli není teplá voda

Regulátor napětí pro plynové kotle. účel, typy, výběr a připojení

Energeticky závislé plynové kotle jsou velmi citlivé na kvalitu napájení. V případě přepětí se mohou snadno porouchat, což vám způsobí spoustu problémů a nadměrné finanční náklady. V tomto článku vám mistr instalatér řekne, co je to stabilizátor napětí a proč je nutný, jaké druhy existují, jak správně vybrat a vypočítat na základě spotřebovaného výkonu plynového kotle, a také uvedeme stručný přehled nejoblíbenějších modelů.

Moderní plynové kotle jsou celým komplexem zařízení v jednom balení, které je určeno nejen k ohřevu chladiva, ale také k pečlivému sledování kvality provozu a bezpečnosti. V kotlích jsou instalovány elektronické jednotky s mikroprocesory a LCD displeji. Domácí spotřebiče jsou vybaveny senzory, ventily, ventilátory a čerpadly. Elektronické řízení všech jednotek monitoruje a provádí potřebné korekce.

Mezi tyto systémy a funkce patří

 • Automatické vypnutí kotle v případě poklesu tahu, neodvedení spalin, poklesu tlaku plynu v síti, poruchy plamene, ucpání nebo poruchy topného okruhu. Spouští se také v případě jiných mimořádných událostí.
 • Automatická modulace plamene s nastavením počtu zapojených hořáků a výšky plamene v každém hořáku.
 • Zabránění zamrznutí systému v případě delšího vypnutí. Samočinný krátký restart pro čerpání média, otevření ventilu a napouštění čerpadla, aby se zabránilo poškození vnitřních součástí.
 • Plynulé zapalování a snížení intenzity plamene při přiblížení k nastavené teplotě, což zajišťuje šetrný provoz a snižuje počet opětovných spuštění.
 • Různé teploty v několika okruzích s uložením uložených nastavení. Programování může být vázáno na denní dobu, dny v týdnu.
 • Pokračující cirkulace čerpadla po vypnutí plamene, která zajišťuje rovnoměrný ohřev ve všech částech okruhu. Umělá inteligence plynového kotle a volba vhodného provozního režimu pro vytvoření co nejpříjemnějšího mikroklimatu. Funkce pomáhá šetřit zdroje optimalizací správné součinnosti jednotek a komponent.

pochopit, zda je regulátor napětí pro plynový kotel je nutné vzít v úvahu, že se vyskytuje v jeho práci v praxi. Plynové kotle pro domácnost jsou konstruovány pro napájení 220-230 V s malou chybou.10-15 %. Pokud dojde k poklesu napětí v síti o 20 V. Kotel bude nadále pracovat na plný výkon.

Pokles proudu v síti však může být mnohem větší, až 140-180 V. To platí zejména pro soukromý sektor, kde jsou známé slabé linky. V této situaci bude zařízení nestabilní, případně dojde k deaktivaci některých z výše uvedených funkcí nebo se jednoduše zastaví před obnovením plného výkonu.

V závažnějších případech nedochází k poklesu napětí, ale k napěťovým špičkám. Síťový proud může krátkodobě dosáhnout úrovně 250-300 V, což může způsobit poškození desky plošných spojů programové jednotky, vyhoření elektronických obvodů nebo úplné poškození desek plošných spojů. Pak je třeba kotel nákladně opravit nebo dokonce vyměnit.

Poklesy nebo špičky napětí mohou být způsobeny následujícími faktory

 • Stále větší zatížení střihací linky v důsledku rostoucího počtu spotřebičů spotřebovávaných obyvatelstvem;
 • Zásah nekvalifikované osoby do vstupního panelu nebo venkovní rozvodné skříně, který vede ke zkratu vodičů;
 • Překrytí vodivých částí vedení vlivem povětrnostních podmínek (námraza na vodičích, silný vítr).

Vzhledem k těmto faktorům se vyplatí pořídit si stabilizátor pro plynový kotel, který zajistí jeho nepřetržitý provoz.

Jak vybrat regulátor napětí pro plynové kotle Baxi

Mnoho výrobních společností vyrábí výrobky určené speciálně pro ruský trh, přizpůsobené našim drsným klimatickým a domácím podmínkám.

Totéž platí pro zařízení a domácí výrobce, ale italské kotle Baxi často odmítají pracovat v Rusku právě kvůli problémům s napájecím napětím.

Uživatelé upozorňují, že tato zařízení jsou „rozmarná“ i s některými stabilizátory. Při výběru bezpečnostního regulátoru pro Baxi je proto třeba věnovat pečlivou pozornost zejména následujícím specifikacím.

Varování! Servisní střediska, která instalují kotle, často upozorňují na nutnost instalace stabilizátoru, který chrání elektroniku spotřebiče před poškozením. Pokud je tento pokles napětí způsoben přepětím, může dojít ke ztrátě záruky na plynový kotel.

Elektrické relé

Tyto AVR nemají žádné pohyblivé části a jsou řízeny mikroprocesorem, tj. е. relé, odtud název. Tento typ zařízení se původně používal tam, kde bylo napětí nedostatečné, ale moderní reléové regulátory mohou také snížit napětí. Připojují se, pokud jsou přepětí v síti zanedbatelná.

U kotlů se doporučuje přesnost 5 %, pokud je toto číslo vyšší. deska kotle shoří v případě silného přepětí. Čím nižší přesnost, tím lépe pro kotel.

Jednofázový elektronický regulátor napětí, model ST-888, výrobce. „Teplocom, Rusko.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS